arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till BF-IGV grupp i LPO Södra Ångermanland, Kramfors

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 oktober

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Inom lokalpolisområdets verksamhet finns BF-IGV som hanterar den händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. BF-IGV är även en del att lokalpolisområdets arbete med Medborgarlöften och andra trygghetsskapande åtgärder.
Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar tre kommuner, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. I lokalpolisområdet finns det fyra (4) BF/IGV grupper som täcker området dygnet runt, en grupp med Områdespoliser, tre utredningsgrupper och två Stöd/Service grupper. Samtliga grupper leds av en gruppchef.
LPO Södra Ångermanland söker en gruppchef till BF-IGV grupp 4 med placering i Kramfors.
Arbetsuppgifter
Som chef för stöd/service-grupp vid region Nord
ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

 
är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 
Kvalifikationer
har du
Polisexamen
Minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Se hela annonsen och kravprofilen på Polisen.se/Lediga jobb

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Hans Björner, Chef LPO Södra Ångermanland, tfn: 073-070 34 10
Facklig företrädare
Polisförbundet region Nord Jessica Jonsson tfn: 070-2632759. SEKO polisen,SACO-S region Nord samt ST region nord, nås via polisens växel 11414

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 23 oktober 2019. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Varmt välkommen med din ansökan!