arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till bedrägerigruppen vid utredningssektionen i Polisområde Jämtland

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 januari

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Polisregion Nord omfattar fyra län som täcker 55 procent av Sveriges totala yta och har ca 2100 anställda. Polisregion Nord består av fyra polisområden, två regionala enheter, en underrättelsesektion samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Regionen är indelad i 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål. Verksamheten är omfattande som innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.

Polisområde Jämtland är ett av fyra polisområden i region Nord. Vi har verksamhet från Härjedalens kommun i söder till Strömsunds kommun i norr, sammanlagt 8 kommuner. I området finns två lokalpolisområden (Östersund och Jämtland/Härjedalen) samt en utredningssektion.

Utredningssektionen i Polisområde Jämtland består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande förundersökningsledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl). Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom respektive grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl- och jourhavande förundersökningsledare bemannas. Därutöver ansvarar Utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel.

Vi söker nu en gruppchef till utredningssektionen med ansvar för bedrägerigruppen.

ARBETSUPPGIFTER

Som chef för bedrägerigruppen

ska du


- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens
uppdrag utförs tillsammans med dina medarbetare verka för
verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
- ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande
samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete,
kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta
för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du


- verksamhetsansvarig genom dina medarbetare når du goda
resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken
samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du
förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

KVALIFIKATIONER

Som gruppchef vid utredningssektionen i Polisområde Jämtland har du:

- minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare,
projektledare eller liknande
- polisexamen och/eller annan för funktionen relevant
examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.

Som gruppchef vid utredningssektionen i Polisområde Jämtland besitter du:

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för
styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större
sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till
önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring
utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av
verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa
förutsättningar för att ta sig dit

ÖVRIGT

Anställningsform: Tillsvidareanställning som inspektör alternativt handläggare med ett förordnande i funktion chef grupp om fyra år med möjlighet till förlängning. Anställningen kan komma att inledas med provanställning.

Arbetsort: Placering vid utredningssektionen, placeringsort Östersund.
Arbetstid: Flextid alternativt veckoplanerad.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: chef grupp

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Hur du ansöker

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 januari 2020. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, HR Nord, att: Sanny Hansson, Box 463, 901 09 Umeå (Umestan)
Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast 26 januari 2020.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Inspektör, Polisen

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid/flex alternativt veckoplanerad arbetstid. Läs mer om arbetstidsreglerna i ASA/Polis. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.