arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till avdelningen för mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vill du leda och utveckla Folkhälsomyndighetens mikrobiologiska verksamhet och vara en del i myndighetens ledningsgrupp? Avdelningens ansvarsområde inbegriper smittskyddsrelevanta kliniska mikrobiologiska frågeställningar, nationell mikrobiologisk och immunologisk övervakning, bioriskhantering, krisberedskapsfrågor, framtagning av kunskapsstöd inom verksamhetsområdet samt ansvar för norra Europas enda säkerhetslaboratorium med högsta skyddsnivå.

Vad ska du jobba med?
Uppdraget innebär att leda, utveckla och driva myndighetens mikrobiologiska verksamhet genom att vara chef för avdelningen för mikrobiologi, vilken omfattar förvaltning och utveckling av arbetet med mikrobiell och immunologisk övervakning, beredskap, diagnostik, laboratorieutveckling och biorisker. På avdelningen finns norra Europas enda säkerhetslaboratorium med högsta skyddsnivå.
Som avdelningschef är du direkt underställd generaldirektören, ingår i Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp och har personal, budget och arbetsmiljöansvar för avdelningen. Du har det direkta arbetsledningsansvaret för avdelningens enhetschefer och stab.

Som chef vid Folkhälsomyndigheten är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare. I rollen ingår att:
 • vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation,
 • sätta upp, tydliggöra och följa upp aktiviteter som leder till att verksamhetens mål uppfylls,
 • säkerställa verksamhetens kompetens både på kort och lång sikt,
 • skapa förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna organisationen,
 • tillsammans med övriga chefer ansvara för och främja utveckling av hela verksamheten för att möta omvärldens behov och myndighetens uppdrag,
 • ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirera och motivera till utveckling.
Vem söker vi?
Krav för anställningen

Du ska ha en akademisk grundexamen inom mikrobiologi, medicin eller närliggande område och disputerad inom infektionsmedicin, mikrobiologi, smittskydd eller annat för verksamheten relevant område. Vidare behöver du ha en flerårig chefserfarenhet inom offentlig sektor, med personal- och budgetansvar.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:

Mycket stor vikt läggs vid:

 • dokumenterad och aktuell erfarenhet av att framgångsrikt leda förändring och utveckling av verksamhet, organisation och medarbetare,
 • kunskap om och erfarenhet av ledningsgruppsarbete,
 • goda kunskaper engelska och svenska i såväl tal som skrift,
 • du ska ha dokumenterat goda ledaregenskaper, vilket innebär att du är professionell, trygg och tydlig i ditt ledarskap, besitter stark integritet och har förmåga att inspirera andra till dialog och delaktighet. Du har mycket god förmåga att samarbeta och skapa relationer både internt och externt. Du agerar utifrån en helhetssyn på verksamheten och har en lyhörd och prestigelös hållning. Du har förmåga att identifiera hur organisationens delar påverkar varandra och kan se hur händelser i omvärlden kan påverka verksamheten. Dina värderingar är tydliga och väl grundade och utgår från ett etiskt perspektiv. Du har ett strategiskt förhållningssätt och identifierar långsiktiga mål och planerar aktiviteter för att nå dit.

Stor vikt läggs vid:

 • erfarenhet av att leda arbete på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium,
 • erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom vårdhygienenheter, kliniska mikrobiologiska laboratorier, smittskyddsenheter och stramagrupper liksom nationella myndigheter inom verksamhetsområdet,
 • erfarenhet av att representera en organisation som expert i olika nationella och internationella sammanhang, så som referensgrupper och andra samarbetsformer, inom t ex ECDC och WHO.

Vikt läggs vid:

 • erfarenhet av systematiskt kvalitets- och bioriskarbete.
Vad gör avdelningen?
Avdelningen ansvarar för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser (diagnostik, sjukdoms- och miljöövervakning) och ger kunskapsstöd avseende mikrobiologiska frågeställningar. Avdelningen består för närvarande av sex enheter. Enheten för beredskap- och smittskyddsdiagnostik, enheten för bakterieövervakning, enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning, enheten för laboratorieutveckling, enheten för parasitologi samt en tillfällig enhet för utökad testning covid-19.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen

Du kommer att anställas som avdelningschef med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Befattningen innebär krigsplacering.

Anställningen är inplacerad i säkerhetsklass. Det betyder att innan du anställs vid Folkhälsomyndigheten kommer säkerhetsprövning och registerkontroll att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta generaldirektören Karin Tegmark Wisell alternativt HR-chef Marie-Louise Schüssler via telefonväxel 010-205 20 00.

Fackliga företrädare är för SACO Karin Strömberg, telefon 010-205 22 68, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som avdelningschef hos oss!

Ansök senast 2022-01-23 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05273-2021-2.1.1

 

#LI-MD1

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat