arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef Stödsektion till Livgrenadjärgruppen

 • Yrkesroll

  Transportchef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Välkommen till en av Södra Militärregionens Utbildningsgrupper, Livgrenadjärgruppen (LVG) i Linköping/Malmen.

Befattningen erbjuder

Som sektionschef hos oss får du möjlighet att utveckla ditt direkta ledarskap. Utöver det erbjuder vi en spännande och dynamisk arbetsplats i händelsernas centrum där framtidens nationella skyddstyrkor utvecklas och utbildas. Detta hos en arbetsgivare som värnar om en ansvarskultur som bygger på en väl utvecklad tillit mellan chefer och medarbetare. Som sektionschef är du första linjens chef och har personal-, produktions- och budgetansvar.Befattningen förutsätter ett gott ledarskap i samklang med Försvarsmaktens värdegrund. Därför fäster vi stor vikt kring din förmåga kopplat till Försvarmaktens ledarkriterier:
 • Helhetssyn och problemlösning
 • Resultatorientering
 • Stabilitet och mod
 • Påverkan – Influens
 • Kommunikation
 • Samarbete

Om enheten


Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt kunna stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Livgrenadjärgruppen (LVG) är placerad på Malmen och dess främsta uppgift är att utbilda, utveckla och administrera Hemvärnets två bataljoner i Östergötland. Stödsektionens huvuduppgift är att dels stödja 30.- och 31.hemvärnsbataljon i deras materiel- och fordonshantering, dels stödja LVG inom tjänsteområdet. Detta innebär bland annat att ha en uppdaterad materielvårdsplan för Hemvärnsbataljonernas materiel, tillse att Hemvärnsbataljonernas behov tillgodoses inom ramen för logistik, stödja LVG med logistik inför och efter övningar, ansvara för de infrastrukturella behoven vid Hemvärnsbataljonerna och LVG mm. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Att ha både personal och budgetansvar
 • Samordna, planera, fördela enhetens in- och utgående uppgifter samt att följa upp ärenden på övergripande nivå
 • Svara för att leda och aktivt delta i arbetsledande möten
 • Bereda ärenden för högre chefs beslut
 • Deltagande i försvarsmaktsplaneringen (CPU och- PPU processen)
 • Utveckla interna arbetsrutiner, arbetsformer och styrande dokument
 • Sammanhållande i enhetens utvecklingsarbete
 • Arbetsmiljöansvar

Kvalifikationer:

 • Främst söker vi dig som är en dokumenterat bra chef med förmåga att utveckla dina medarbetare
 • Yrkesofficersexamen (befattningen är en OR 8 befattning). Vi emotser gärna ansökningar från andra nivåer och officerskategorier
 • Innehavt arbetsledande befattning på lägst plutonchefsnivå

Meriterande

 • Erfarenhet att arbeta med Hemvärnsförband
 • Militära förarbevis C och CE
 • Logistikerfarenhet

Personliga egenskaper


Då tjänsten innebär samverkan och samordning med flera interna och externa aktörer inom och utom Försvarsmakten söker vi dig som har mycket god förmåga till nätverkande och samverkan i olika sammanhag med hög integritet.Det är av vikt att du har förmåga att omsätta inriktningar och planer i verksamheten samt att sätta uppgifter i ett större och övergripande perspektiv. Vi ser därför att din problemlösningsförmåga är stark och att du är initativrik.Du är van att med struktur leda verksamhet i flera olika riktningar med en tydlig rak kommunikation.

Vi söker dig som brinner för att få med dig och utveckla människor.

Vi värdesätter chefs- och ledaregenskaper högre än funktionskunskaper.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, som inleds med 6 månaders provanställning. Arbetsort Linköping.Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är militär.

Upplysningar om befattningen
Övlt Björn Ryman: 070-349 36 72, bjorn.ryman@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
HR Mårten Thurfjell: 072-362 32 47, marten.thurfjell@mil.se

Fackliga företrädare

Fackliga representanter nås via vxl: 0500-46 50 00.

OFR/O MR S, Tomas Johansson

SEKO-F, Urban Hellqvist

SACO, Anneli Helmersson

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Transportchef

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat