arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef, grupp Teknik med fokus på byggfrågor, Fastighetsutvecklingssektionen

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Fastighetschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A506.718/2019 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Vi söker en gruppchef med placering i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Lokalförsörjningsenheten är en nationell funktion inom Polismyndighetens Ekonomiavdelning som ansvarar för myndighetens kort- och långsiktiga lokalförsörjning. Polismyndigheten äger inga egna lokaler men hyr över 1,4 miljoner kvadratmeter lokaler fördelat på ca 1 000 hyresavtal till en kostnad om ca 2 miljarder kronor. Som en del av Lokalförsörjningsenheten ingår fastighetsutvecklingssektionen med ansvar för bland annat teknik, säkerhet och brand. Fastighetsutvecklingssektionen är indelad i tre grupper; juridikgruppen, teknikgruppen och strategigruppen.  Tekniken är en ny grupp som inrättas from den 1 oktober då verksamheten växer. Du kommer att få vara med och bygga upp verksamheten från början och din grupp består idag av fem medarbetare, ska bli åtta inklusive ny chef. Teknikgruppen är ett stöd till enhetens medarbetare inom området byggteknik, säkerhet och brand. Detta genom att ta fram standarder och vara sakkunnig för respektive område i lokala byggprojekt. Som gruppchef inom fastighetsutvecklingssektionen ska du leda gruppens specialister samt ansvara för att gruppens uppsatta mål följs och uppfylls. Gruppchefen skall kunna driva egna ärenden inom det byggtekniska området. Gruppchefen ska tillsammans med sektionschefen planera verksamheten utifrån uppställda mål samt delta i planering av hela enhetens verksamhet tillsammans med övriga grupp- och sektionschefer. Gruppchefen ska kunna svara för sektionschefen vid dennes frånvaro.  Som chef grupp teknik vid Fastighetsutvecklingssektionenska du inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförstillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbeteingå i sektionens ledningsgruppdelta i enhetens ledningskonferenseransvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetareansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamhetenär duverksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekterarbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästaledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potentialhar du några års erfarenhet av att ha arbetat i arbetsledande befattning eller liknande relevant akademisk utbildning/examen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigerfarenhet av något av verksamhetsområdena teknik och tekniska standarder, fysisk säkerhet eller brand erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdeterfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten besitter duförmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamhetenförmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhangförmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektivförmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamhetenförmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig ditNär vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. KontaktpersonerInformation om uppdraget lämnas av rekryterande chef Göran Strömberg, tfn 010-563 02 49. Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Marie Nilsson marie-s.nilsson@polisen.seFackliga företrädareSaco-S Avdelningarna saco-s.avdelningarna@polisen.seST vid Nationella avdelningarna st.nationella-avdelningarna@polisen.seSeko Polisen, Karna Tillheden, tfn 010-561 66 27OFR/P, Sophia Ask, tfn 010-56 38710Anställning– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning– Placering i Stockholm, Göteborg eller MalmöSäkerhetsklassningVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering  och https://polisen.se/sakerhetsprovningHar du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 24 oktober 2019, via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med A nr. A506.718/2019 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A506.718/2019 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekryteringDin intresseanmälan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se