arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen

 • Yrkesroll

  Utbildningschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  6 februari

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Konstfack söker en chef till Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen (UFA). Du kommer till en avdelning med välfungerande utbildnings- och studieadministrativa processer, där arbetet sker i nära samverkan med våra fyra institutioner samt övriga enheter och funktioner inom och utom Konstfack. Aktuellt är exempelvis implementering av forskarutbildning, fortsatt utveckling av stöd för externfinansierad verksamt samt kvalitetssäkringssystem för både utbildning och forskning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du har huvudansvaret för att organisera utbildnings- och forskningsstödet vid Konstfack. I din roll som chef ingår att omsätta visioner, mål och strategier i handling och samtidigt säkerställa att aktuella regelverk efterlevs. Med stöd av elva medarbetare ska du bidra till enhetlighet och samordning i det utbildnings-, studie- och forskningsadministrativa arbetet.

Avdelningen svarar bland annat för antagning, studiedokumentation (LADOK), examenshandläggning, internationalisering (inklusive mobilitet), kvalitetssamordning och central administration av forskningsprojekt och doktorandutbildning. Information och stöd ges till presumtiva och befintliga studenter, liksom stöd och kvalificerad service åt institutionerna. Här märks frågor som studenthälsa, likabehandling (jämställdhet, diskriminering) och andra studenträttsliga frågor. I det sekreterar- och handläggarstöd som ges till Utbildnings- och forskningsnämnden samt Forsknings- och forskarutbildningsutskottet ingår även planering och beredning av arbetet.

I avdelningens uppdrag i övrigt märks även beredning av lokala styrdokument, remissvar, utbildningsuppdrag och prognoser till rektor, högskolans styrelse samt regering (årsredovisning och budgetunderlag) och andra myndigheter. Högskolans utbildnings- och studieadministrativa system är förlagda till avdelningen.

Du har ett samlat ansvar för avdelningens verksamhet, personal och budget och ska bedriva ett aktivt ledarskap med tydliga verksamhetsmål och uppföljningar. Med många självgående specialistkompetenser inom avdelningen har du fokus på ledarskap och att ge medarbetarna förutsättningar att nå gemensamma mål. Samarbete och att skapa goda relationer med övriga delar av organisationen är också av stor vikt.

Som stöd på operativ och strategisk nivå har du två biträdande chefer med ansvar för särskilda processer och uppgifter inom utbildnings- respektive forskningsadministration. Du rapporterar till förvaltningschefen och ingår i stödverksamhetens ledningsgrupp.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (40 timmar/vecka) som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.   

Kvalifikationer

Vi söker dig som har
 • Akademisk examen
 • Erfarenhet av att arbeta som chef eller i annan ledande roll som omfattar personalansvar,
 • Erfarenhet av liknande uppgifter på högskola eller annan myndighet inom högskoleområdet,
 • Bred erfarenhet av högskoleförvaltning, med adekvata kunskaper om högskoleekonomi, regelverk och studenträttsliga frågor,
 • God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Som person har du integritet, är lyhörd och ansvarstagande. Du har förmåga att inspirera, klargöra förväntningar, delegera och tillvarata medarbetares kompetens. Flexibilitet är en förutsättning vid ett litet lärosäte, då alla behöver hjälpas åt för att ta ansvar för helheten.
Du har god förmåga att planera, strukturera och prioritera bland avdelningens utvecklingsområden. Du företräder dina ansvarsområden på ett pedagogiskt sätt i olika sammanhang.

Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.                              

Mer information

Kontakta rekryterande chef Elisabet Nordwall, 08-450 41 13 eller elisabet.nordwall@konstfack.se, om du vill veta mer om arbetsuppgifterna. Vill du veta mer om allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet kontakta Siri Åström på HR-enheten, HR@konstfack.se. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

Ansökan

Du är välkommen att ansöka via Konstfacks hemsida. Klicka på Ansök för att registrera CV, personligt brev och examensbevis samt andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker dina meriter. Märk din ansökan med diarienummer

Välkommen med din ansökan senast den 2023-02-06.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat