arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för StödService grupp i LPO Södra Ångermanland, Kramfors

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Beskrivning av arbetsplatsen
Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.
I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.
Lokalpolisområde Södra Ångermanland innefattar tre kommuner, Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. I lokalpolisområde finns det fyra (4) BF/IGV grupper som täcker området dygnet runt och tre utredningsgrupper, två Stöd/Service grupper samt en grupp med Områdespoliser. Samtliga grupper leds av en gruppchef.
Stöd/service grupperna är ett administrativt stöd för ledningen och verksamheten inom lokalpolisområdet. Gruppen består bland annat av personal med arbetsområde reception, garage, vaktmästeri och diarium av olika slag vid alla tre orterna, Härnösand, Kramfors och Sollefteå.
Vi söker en gruppchef till Stöd/Service gruppen, med placeringsort i Kramfors.

Arbetsuppgifter

Som chef för stöd/service-grupp vid region Nord
ska du
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

 
är du
verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller liknade samt erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. Du har erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet och har för funktionen relevant examen/utbildning.
Det är meriterande om du har drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
Du besitter
förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Se hela annonsen och kravprofilen på Polisen.se/Lediga jobb

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Hans Björner, Chef LPO Södra Ångermanland, tfn: 073-070 34 10
Facklig företrädare
Polisförbundet region Nord Jessica Jonsson tfn: 070-2632759. SEKO polisen,SACO-S region Nord samt ST region nord, nås via polisens växel 11414

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 20 oktober 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Varmt välkommen med din ansökan!