arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för stöd för kvalitet i utbildning och forskning

 • Yrkesroll

  Kvalitetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  2 april

Om jobbet

Mälardalens universitet står som Sveriges nyaste universitet inför en omfattande utveckling. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. Vi finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

För att främja hög kvalitet i utbildning och forskning bedrives ett aktivt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet är en integrerad del av universitetets verksamhetsplanering och uppföljning för att förverkliga vision, mål och strategier samt för att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla verksamheten.

En ny sektion inom det gemensamma verksamhetsstödet; Stöd för kvalitet i utbildning och forskning, har en viktig uppgift i att stödja för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Till sektionen söker vi en engagerad chef.

Sektionen har det samlade ansvaret för samordning av berednings- och beslutsstöd till universitetets utbildnings- och forskningsprocesser. Uppdraget omfattar stöd för kvalitetsarbete genom styrning, planering, uppföljning, utvärdering och analys av utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt uppdragsutbildning och forskning. Stöd för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, interna och externa utvärderingar, inrättande/avveckling av ämne/huvudområde/examen/program/kurs, styrdokument och omvärldsbevakning är exempel på centrala delar i sektionens uppdrag. Uppdraget ska utövas så att systematik och synergier uppstår för universitetet som helhet.

Sektionen ger råd och stöd till universitetsledning, akademiledningar, fakultetsnämnd med dess utskott och lärarförslagskommittéer. Sektionen består för närvarande av sju medarbetare och kommer att utökas. Universitetsdirektören är sektionschefens närmaste chef.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning, med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-04-02
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Sektionen för stöd för kvalitet i utbildning och forskning

Anställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att initiera, leda, säkra, utveckla och samordna effektiva arbetsprocesser med särskilt ansvar för stöd och samordning av universitetets kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. Stöd och tjänster ska erbjudas med hög verksamhetsnytta och av god kvalitet.

Du leder och utvecklar medarbetare och verksamhet i god samklang med universitetets vision, mål och strategier. Du är en tillgänglig chef som genom motivationsskapande kommunikation och ett tillitsfullt ledarskap tydliggör medarbetarnas uppdrag. I ditt chefsuppdrag ingår ansvar för arbetsmiljö, budget, personal och verksamhet.

Du arbetar nära universitetsledningen och för framgångsrikt kvalitetsarbete förutsätts god och utvecklad samverkan med akademier, fakultetsnämnd och övriga stödjande verksamhetsdelar. Du innehar ett brett kontaktnät inom universitetet och samverkar aktivt med andra lärosäten. Nära samarbete krävs med såväl medarbetare, chefskollegor, studenter, fackliga parter som skyddsombud.

Kvalifikationer

Du har en akademisk examen och är en erkänt erfaren och skicklig ledare. Såväl din examen som tidigare ledarerfarenhet är inom relevant inriktning för anställningen. För att lyckas i din chefsroll krävs att du har god förståelse för och kunskap om universitets- och högskolesektorns verksamhet, dess styrning och kvalitetsarbete. Därför är det även av vikt att du har egen erfarenhet av utbildnings- och forskningsverksamhet inom universitet och/eller högskola och av dess berednings- och beslutsprocesser.

Du har ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt med förmåga att överblicka komplexa sammanhang. Du kan systematisera och utveckla för ett helhetsperspektiv.

Som ledare är du tydlig, modig och lyhörd. Du inger förtroende, är handlingskraftig men är samtidigt prestigelös. Med din goda samarbetsförmåga är du bra på att engagera, delegera och följa upp.

Att du är en god kommunikatör i både tal och skrift på såväl svenska som engelska samt har förmåga att säkerställa och följa upp beslut och processer är en förutsättning för att verka i din roll.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande

Det är meriterande om du verkat som chef, gärna på en övergripande organisatorisk nivå, inom universitet eller högskola. Även erfarenhet av kvalitetsarbete och bred erfarenhet av utbildningsberedning inom högre utbildning och forskning är meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har examen på forskarnivå och intresse av övergripande utbildnings- och forskningspolitiska frågor.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat