arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för Meteorologiska forskningsenheten på SMHI

 • Yrkesroll

  Utvecklingschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Brinner du för hållbarhetsfrågor och stimuleras av att verka i en vetenskaplig och högteknologisk miljö tillsammans med kreativa medarbetare? Vill du göra skillnad genom att utveckla nationella och internationella samarbeten? Besitter du både lust och förmåga att tänka strategiskt, utveckla verksamheter och kommunicera effektivt? I så fall tror vi att du skulle passa bra som chef för SMHIs meteorologiska forskningsenhet.

Du blir en del av en internationell och innovativ forskningsmiljö som ligger i framkant vad gäller att ta fram kunskaper inom vår tids viktigaste fråga: den om hållbar utveckling. Forskningsavdelningens verksamhet är IT-baserad, med högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar vetenskapliga data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi – vilket banar väg för att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell och internationell nivå.

Forskningsavdelningen har täta samarbeten med institut, myndigheter och organisationer kring kunskapsunderlag, modeller, analyssystem och metodutveckling. SMHI och dess forskningsavdelning deltar i en rad internationella samarbeten, däribland med underlag som används av FNs klimatpanel (IPCC). SMHI med dess forskningsavdelning rapporterar till Miljödepartementet. Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

I rollen som enhetschef har du ett övergripande personal- och budgetansvar för ca 35 medarbetare, varav två gruppchefer. Du kommer att driva enhetens vetenskapliga inriktning och utveckling och du samverkar med andra forskningsmiljöer och användare av SMHIs forskningsresultat, både inom och utom myndigheten. Du kommer att ha en viktig roll i att vetenskaplig kvalitet och finansiella resurser säkerställs och därmed medverkar du aktivt till att enheten besitter goda förutsättningar att leverera en tillämpad forskning utifrån aktuella samhällsbehov. Du medverkar till att skapa engagemang, utvecklingsmöjligheter och en kreativ forskningsmiljö och du har en viktig roll i utvecklingen av hela forskningsavdelningen genom ditt arbete i avdelningens ledningsgrupp. På övergripande nivå säkerställer du att enhetens arbete bidrar till realiserandet av SMHIs mål, strategier och samhällsuppdrag.

Din profil


Vi söker dig med akademisk utbildning relevant för uppdraget, exempelvis inom teknik, IT eller naturvetenskap. För att lyckas i rollen behöver du vara en trygg och initiativrik ledare med god kommunikativ förmåga. Du är kreativ och arbetar aktivt för att såväl verksamheten som du och dina kollegor ska utvecklas. Att vara ödmjuk inför andras expertområden och att skapa delaktighet i de sammanhang som du ingår i är en självklarhet för dig. Du är van att möta olika kulturer och du anpassar ditt tillvägagångssätt utifrån situation. Vi tror att du trivs i en kunskapsintensiv miljö med högt tempo. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

För rollen krävs följande erfarenheter och kvalifikationer:
 • erfarenhet av arbetsledning i en organisation med forskningsmiljö, eller erfarenhet av arbete som projektledare för större projekt eller program i en kunskapstung och internationell kontext
 • erfarenhet av planering och uppföljning av både ekonomi och resultat
 • förmåga att ta beslut och driva strategiskt utvecklingsarbete där satta mål har uppnåtts i samverkan med medarbetargrupper
 • erfarenhet av att presentera kunskapsmaterial och att representera en kunskapsorganisation till olika användargrupper

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av personalansvar
 • erfarenhet av att leda chefer eller innehaft ledningsuppdrag inom svensk förvaltning
 • erfarenhet av att söka och attrahera forskningsmedel, samt bedrivit forskning inom internationella projekt
 • erfarenhet av att utveckla externfinansierad verksamhet (konceptualisering, produktifiering, utveckling av nya nätverk- och kundsamarbeten etc.)
 • etablerade vetenskapliga nätverk, förtroendeuppdrag eller handledning
 • erfarenhet av matematiskt- fysiska modellsystem och HPC för beräkning och datalagring
Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska eller andra nordiska språk är en fördel men om det saknas krävs en vilja att snabbt vilja lära sig.

Du har arbetstillstånd för att jobba i Sverige.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta gärna avdelningschef Helén Andersson eller HR-specialist Elin Ring. Fackliga representant för SACO är Lennart Robertsson och för ST Tomas Bosshard. Samtliga nås via e-post fornamn.efternamn@smhi.se eller telefon 011-495 80 00.

Din ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Utvecklingschef

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat