arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för marksäkerhetssektionen på PROD ARMÉ/Arméstaben

 • Ort

  Enköping

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

OBS! För fullständig annons se www.mil.se


Marksäkerhetssektionens övergripande uppgift är att stödja arméchefen/Försvarsmaktens marksäkerhetsföreträdare och genom en systematisk uppföljning förebygga olyckor och ohälsa inom markverksamheten i Försvarsmakten.

Med marksäkerhet avses primärt den del av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Försvarsmakten som rör specifik verksamhet med vapen, ammunition och fordon som är kopplat till den väpnade striden på markarenan. Marksäkerhetsektionens arbetsområde är inte begränsat till enbart armén utan sträcker sig över hela Försvarsmaktens verksamhet på markarenan. 

Vi söker nu en officer som chef för marksäkerhetsektionen. Som sektionschef är dina huvuduppgifter att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom din sektion. Som sektionschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar samt ett ansvar för att gällande lagar, instruktioner och övriga föreskrifter följs.
I arbetsuppgifterna ingår även att: 
• vara arméchefens främste rådgivare avseende marksäkerhetsärenden
• delta i Högkvarterets och Arméstabens kontinuerliga uppföljning och åtgärder med anledning av inrapporterade olyckor och tillbud inom markverksamheten
• delta i Försvarsmaktens systematiska arbetsmiljöarbete och föreslå åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa
• tillsätta utredningar av olyckor i Försvarsmakten inom markarenan
• informera om och genomföra utbildning inom marksäkerhetsområdet
• lämna stöd till verksamhetsutövare, lokalt och centralt.

Kvalifikationer:
• Yrkesofficer OF 3, företrädesvis från armén.
• God kunskap om och erfarenhet från arbete med vapen, ammunition och fordonssystem för markstridsförband.
• B-körkort.

Meriterande:

• Ledarerfarenhet från stabsarbete. 
• Erfarenhet från arbete i högre stabsfunktion, gärna vid HKV.
• Erfarenhet som sektionschef.
• Erfarenhet av arbete med utbildningar.
• Erfarenhet från internationell tjänst.
• Utbildning för och erfarenhet av utredning av olyckor.

Personliga egenskaper:
• God analytisk förmåga.
• Gott omdöme och förmåga att bedöma risker.
• Ordningssinne och noggrannhet.
• Initiativförmåga.
• Social, lyhörd, öppen och samarbetsinriktad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Arbetsplatsen är f.n. placerad i Stockholm men avses under 2019 flyttas till Enköping för att ingå i Arméstaben i samband med en större organisationsförändring av Försvarsmaktens högkvarter (Direktiv - Ledning för ett starkare försvar).

Befattningsnivå yrkesofficer OF 3.

Anställningsform: tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning.

Upplysningar om befattningen:
Chef Marksäkerhetssektionen överstelöjtnant Henrik Nerpin, 08-788 84 84 alt 0708-15 65 73, alt förvaltare Jan Welander, 08-788 88 54 alt 070-597 75 53.

Fackliga företrädare:
SACO – Camilla Robertsson
SEKO – Hans Monthan
OFR/O – Arne Nilsson 
OFR/S – Pia Almström
Samtliga nås via växel 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-11-18. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.