arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för enheten Vatten, miljö och klimat

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

söker en

Chef för enheten Vatten, miljö och klimat
ref nr: 112-3907-2021

Avdelningen för natur och miljö ansvarar för samhällsviktiga frågor inom bl.a. naturskydd, miljöskydd, naturvård och vatten & klimat som tillhör Länsstyrelsens viktigaste uppdrag. Avdelningens övergripande mål är att bidra till att den nationella politiken inom miljö-området får genomslag i länet. Avdelningen har c:a 80 medarbetare idag fördelade på fyra enheter.

Inom enheten för vatten, miljö och klimat finns förutom en chef 16 medarbetare som arbetar med flera olika uppdrag. På enheten finns en grupp som arbetar som beredningssekretariat inom Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt för genomförande av EU:s vattendirektiv. Andra medarbetare arbetar med en strategisk dricksvattenförsörjningsplan, bildande och tillsyn av vattenskyddsområden och beslut om statsbidrag till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA). En grupp arbetar med handläggning av olika ärenden om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken som har nära samband med det nya regeringsuppdraget att medverka till att nya moderna miljövillkor beslutas av mark- och miljödomstolen för kraftverk och/eller dammar. I enhetens klimat- och energigrupp har en strategisk plan för klimat- och energiarbetet nyiligen tagits fram och ska nu implementeras. Utöver deltagande i flera klimatrelaterade projekt handläggs även Klimatklivetbidrag inom enheten. Inom enheten finns både länsstyrelsens samordnare av miljömålsarbetet i länet och samordnaren av miljöövervakning i länet. I dessa uppdrag deltar även andra medarbetare på andra avdelningar.

Som en av avdelningens fyra enhetschefer tillhör du ledningsgruppen för avdelningen för natur- och miljö och rapporterar direkt till avdelningschefen. Du ansvarar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi som en del av avdelningens samlade perspektiv.

Arbetsuppgifter

Du ska leda och fördela arbetet med inriktning på ett effektivt och rättsäkert arbete inom enheten och i samarbetet med andra enheter i enlighet med arbetsordning och handläggningsordning. För enhetschefen är uppföljning och stöd till handläggarna med prioriteringar av arbetet viktiga delar liksom uppföljning av finansieringen både med förvaltningsanslag och flera olika riktade statliga bidrag, s k sakanslag.

Enhetschefen har en viktig roll i kommunikationen både externt och internt på länsstyrelsen om enhetens verksamhet. 

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som är en erfaren ledare. Du är rak och tydlig, men är också bra på att lyssna och att ha en god dialog. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare samt har mod att fatta beslut. Du ska ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning samt bred sakkunskap inom miljöområdet. Du ska ha erfarenhet av arbete med verksamhets- och ekonomiuppföljning samt verksamhetsutveckling.

Det är meriterande om du har erfarenhet av ledning av personal i arbete med myndighetsutövning enligt miljöbalken.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och gärna också på engelska. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet och uppföljning i olika administrativa system. Vi förutsätter att Du har goda datakunskaper inom Microsoft Office.

Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Det är också viktigt att Du har god självkännedom och vill utvecklas som ledare.

B-Körkort är ett krav.

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare som handläggare, med ett tidsbegränsat förordnade som enhetschef i 3 år med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får Du av Anne-Li Fiskesjö som är chef för avdelningen för Natur och miljö. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Ulrika Schröder (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som Du vill åberopa senast 20 juni  2021 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

 

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat