arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för enheten för hantering av industriella risker

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggandes huvuduppdrag är att ansvara för utvecklingen av räddningstjänst och skydd mot olyckor samt ansvara för myndighetens utbildningsverksamhet. I ansvaret för myndighetens utbildningsverksamhet ingår bland annat att: Implementera och förvalta myndighetens utbildningsstrategi. Utveckla, tillhandahålla och utvärdera utbildningar inom myndighetens ansvarsområden. I arbetet med att utveckla skydd mot olyckor ingår att: Stärka förmågan att förbereda, genomföra och leda effektiva räddningsinsatser. Ge stöd och uppföljning till aktörerna. Olycksförebyggande verksamhet kopplat till brandförebyggande, natur- och klimatrelaterade olyckor och farliga ämnen. Verka för samordning av kärnenergiberedskap och oljeskadeskydd.

Enhetens uppgift är regelgivning, tillståndsgivning, tillsyn, marknadskontroll\noch stöd till andra tillsynsmyndigheter, samt att utveckla och stärka samhället\nförmåga att förebygga oönskade händelser där farligt gods och brandfarliga\nvaror ingår. I uppgiften ingår att följa upp, från verksamhetsutövare,\ninrapporterade olyckor samt följa upp myndighetens egen hantering av farligt\ngods samt hanteringen av brandfarliga varor. Vidare ingår att lämna stöd till\nTransportstyrelsen i kemifrågor avseende transport av farligt gods. I uppgiften\ningår också att examinera säkerhetsrådgivare och ADR-förare.\nEnheten leds av en enhetschef.

Chef för enheten för hantering av industriella risker
Enheten arbetar inom fyra arbetsområden; Kärnenergiberedskap, Miljöbalksärenden, Sevesolagstiftningen och förordningen om Utvinningsavfall.

Enheten ingår inom området stora olyckor.

Vid enheten för hantering av industriella risker finns idag 15 medarbetare som är placerade i Karlstad.

Enhetens uppdrag innebär framförallt att ge stöd genom föreskrifter, vägledning, utbildning och tillsynsvägledning gentemot andra för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och utvinningsavfall.

Enheten svarar dessutom för MSB:s uppgift att föra talan i tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Inom kärnenergiberedskapen arbetar enheten med stöd och utveckling till samt samordning av statlig räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka. Enheten ansvarar även förtillsyn av länsstyrelsernas program för räddningstjänst och sanering.

Delar av enhetens arbete bygger på EU-direktiv och internationella överenskommelser, vilket medför internationella möten och kontakter.

Dina arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ingår i avdelningens samverkansgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela avdelningen.

Som chef ansvarar du för att driva enhetens frågor på en strategisk och operativ nivå. Du ska leda och styra med enhetens, avdelningens och myndighetens mål och värdegrund som utgångspunkt. I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.

Din kompetensprofil­­
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom något av enhetens områden. Du har tidigare erfarenhet av chefsrollen och god förmåga att leda och styra såväl medarbetare och verksamhet inom statlig förvaltning. Du har erfarenhet av och trivs i en nätverkande och samverkande roll.

Ditt ledarskap präglas av förtroende för dina medarbetare. Du skapar förutsättningar för motivation, delaktighet och engagemang. Du är tydlig, strukturerad, kommunikativ och företräder enhetens intressen internt och externt. Du har en strategisk förmåga som innebär att du kan sätta enhetens uppdrag i ett större sammanhang. Du har erfarenhet från arbete med tillsyn och utveckling.

Vi ser gärna att du har kunskap och intresse för räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar. Erfarenhet från någon av MSB:s verksamheter och förmåga att leda utvecklingsarbete med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet är också meriterande.

Som person är du prestigelös, flexibel, trygg och positiv och du ser utveckling som en möjlighet. Du tycker det är roligt att träffa nya människor och har lätt för att skapa kontakter.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet.

Anställningsform

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande och placeringsort är Karlstad. Tillträde snarast och tills vidare.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Kontakta avdelningschef Cecilia Looström. Fackliga företrädare är Stefan Haggö (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 2020-10-25, märkt med referensnummer 2020/129. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning