arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för avdelningen för samhällsbyggnad

 • Ort

  Nyköping

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Vill du ha en central roll för att bidra till en hållbar utveckling i ett av Sveriges snabbast växande län? Då erbjuder vi ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka och medverka till utvecklingen av Södermanlands län!

Avdelningschefen för samhällsbyggnad har en central roll i arbetet med några av länets viktigaste utmaningar. Länet har en stark befolkningstillväxt med behov av bostäder, infrastruktur och service. Samtidigt finns rika kultur- och naturmiljöer samt en blandning av landsbygd och städer. Det finns stora variationer i befolkningens utbildning, hälsa och tillgång till arbete. Allt detta ställer krav på helhetssyn och att arbetet bidrar till en hållbar utveckling – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det ställer också krav på god samordning mellan olika verksamhetsområden och samverkan med andra regionala och lokala aktörer. Likaså behövs sammanvägda bedömningar mellan främjande åtgärder och olika former av myndighetsutövning.

Avdelningen för samhällsbyggnad har ett brett uppdrag som omfattar fyra verksamhetsområden: kulturmiljö, social hållbarhet, fysisk planering samt samhällsskydd och beredskap. Vart och ett av dessa områden leds av en enhetschef.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef har du ansvar för att skapa goda förutsättningar för avdelningens olika verksamheter och att leda enhetscheferna i deras arbete. Du har också ansvar för att planera, utveckla och samordna avdelningens samlade verksamhet med verksamhetsplanering, uppföljning, personalplanering och ekonomi. I detta ansvar ingår ett kontinuerligt förändringsarbete som också inkluderar frågor om värdegrund och organisationskultur.

Avdelningschefen ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp, med gemensamt ansvar för utvecklingen av myndighetens hela verksamhet.  

Kvalifikationer och profil

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att arbeta strategiskt, processinriktat och tvärsektoriellt. Detta gäller såväl internt inom avdelningen som externt i samverkan med kommuner och andra regionala aktörer. Vi ser även att du har ett tydligt coachande och tillitsbaserat ledarskap.

Krav för tjänsten är att du har en akademisk utbildning som är relevant för avdelningens verksamhetsområden. Du har erfarenhet av att leda experter och av arbete med frågor som rör samhällsutveckling. Erfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar i offentlig verksamhet är en förutsättning för arbetet.

Ledarutbildning är meriterande, liksom någon form av projektledarutbildning. Vi ser gärna att du varit chef över chefer och har erfarenhet av arbete med något eller några av avdelningens verksamhetsområden. Erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer med olika frågor är också meriterande.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett förordnande som avdelningschef på tre år. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Innan tillsättning kan den sökande komma att säkerhetsprövas.

Sista ansökningsdag är den 16 juni 2019.

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Claudia Gardberg Morner, Länsråd

0102234000


Rune van den Brink, ST

0102234000


Johanna Bergman, SACO

0102234000