arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Business Analyst inom identitets- och behörighetstjänster

 • Yrkesroll

  Kravanalytiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Om du idag jobbar som Business Analyst eller kravanalytiker och vill jobba inom området IAM - Identity and Access Management, så vill vi att du läser den här annonsen!

Ditt jobb, om du skulle välja att anta utmaningen, är att jobba inom ett område som handlar om fastställande och kontroll av digitala identiteter samt analys och hantering av behörigheter.

Det är ett brett område där Migrationsverket utvecklar och tillhandahåller olika IT-tjänster, både till våra externa användare och till våra egna anställda. Det är också ett område där man analyserar och utvecklar de processer och värdeflöden där dessa IT-tjänster används. Kraven på dessa tjänster är extremt höga, framför allt ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Du har ett intresse av att jobba med djup analys, processkunskap, kunskaper om standarder och teknikkunskap inom detta område, för att kunna vara en nyckelperson i att vägleda våra utvecklingsteam i deras utvecklingsarbete.

Det är inget krav att du har jobbat inom just IAM-området förut, men du har erfarenhet av att arbeta som Business Analyst. Du har troligen en stark teknisk bakgrund, gärna med egen erfarenhet av arbete i utvecklingsroller inom systemutveckling. På Migrationsverket kommer du att få den utbildning och kompetensutveckling som behövs, och även vägledning av erfarna medarbetare inom området.

Som vår kollega på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en föränderlig miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Som Business Analyst i denna roll jobbar du med två olika plattformsteam som arbetar tätt tillsammans. Vi värdesätter att teamen har hög grad av självbestämmande, kan arbeta med moderna tekniker och arbetssätt och kontinuerligt leverera värde till våra användare. I våra team värdesätts gemenskapen högt och vi bidrar till bra arbetsklimat där vi lär av varandra, värdesätter varandras olikheter och har en tillåtande kultur.

Vi jobbar med agila arbetssätt och fokus på automatisering samt går mot en löst kopplad, eventbaserad arkitektur. Dessutom inför vi nu en modern, cloud native plattform baserat på Kubernetes och Docker.

Du kommer att, tillsammans med dina nya kollegor: 

- Ha kontakt och samarbeta med teamets målgrupper, förvaltning samt drift- och supportorganisation
- Analysera och dokumentera processer samt yttre behov som ställs på teamets tjänster
- Sprida kunskap om teamets domän och tjänster till andra team och användare utanför IT
- Testa och demonstrera teamets lösningar som en naturlig del i systemutvecklingsprocessen
- Bidra till teamets planering och prioritering

Personliga kompetenser


Som person ser du lätt helheten i en situation och ser hela tiden till hela verksamhetens bästa. Du besitter en god förståelse för hur olika människor tar till sig kunskap på olika sätt utifrån sina förutsättningar. Du tar stort ansvar för ditt eget arbete och driver dig själv framåt utifrån gemensam planering med övriga inom teamen. Du är strukturerad och effektiv i ditt arbete.

Krav 

- Högskole- eller universitetsstudier inom systemvetenskap, kognitionsvetenskap, datavetenskap, programvaruteknik eller datateknik med kandidat- eller masterexamen, eller motsvarande tidigare examen, eller annan relevant utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet
- Minst 2 års yrkeserfarenhet som Business Analyst eller kravanalytiker
- God förmåga inom dokumentation av processer för användning i systemutvecklingsarbete
- Yrkesvana av att uttrycka krav i statiska och dynamiska modeller, exempelvis enligt UML
- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras

Meriter


- Yrkeserfarenhet av arbete inom IAM - Identity and Access Management
- Yrkeserfarenhet av utvecklingsroller inom systemutveckling

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Någon av Migrationsverkets ordinarie placeringsorter. Arbete på distans är möjligt. Då utvecklingsteamen samt verksamheten kring behörighetshantering är placerat i Norrköping kan företräde komma att ges för sökande som kan ha Norrköping som placeringsort.
Tillträde: Enligt överenskommelse

Då tjänsten kommer bli placerad i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Inför anställning kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras

Vill du veta mer

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan 
Välkommen med dina ansökningshandlingar. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kravanalytiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning