arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektorer i omvårdnad

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet omvårdnad. Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på utbildning, forskning och samverkan med en tvärvetenskaplig ansats. Vi erbjuder nu ett antal meriteringstjänster som biträdande lektorer med minst 50 % forskningstid som kan bidra till att ytterligare stärka en växande miljö gällande såväl forskning som undervisning.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Dina framtida arbetsuppgifter

Vi erbjuder en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan mellan olika ämnesområden och med det omgivande samhället, regionalt, nationellt och globalt. Hos oss erbjuds du goda möjligheter att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling. Högskolan Dalarna ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande och en del av ämnets undervisning sker med hjälp av digitala verktyg.

Tjänsten består av 50% undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå kombinerat med 50% forskning i tjänst. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år men kan förlängas upp till sex år om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tillträde under hösten 2019.

Vem är du?

Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 För denna anställning krävs
 • sjuksköterskelegitimation
 • doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller motsvarande relevant ämne för huvudområdet omvårdnad

Det är meriterande med

 • högskolepedagogisk utbildning
 • specialistsjuksköterskeutbildning
En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för anställningen.  Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1153&rmlang=SE

 

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?