arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Ämne för anställningen: Fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskning skall dock kunna bedrivas till minst 75 % av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den framgångsrika sökandens huvudsakliga forskningsuppgift är att ta en ledande roll och vidareutveckla avdelningens aktiviteter inom instrumentering. Det inkluderar: utveckling och uppbyggnad av kalorimeter för att göra veto på neutrala partiklar i LDMX-experimentet med speciellt fokus på utläsningen av scintillatorljuset, utveckling av s.k. Silicon-strip moduler och tillverkning av dessa inom ett skandinaviskt samarbete för uppgraderingen av ATLAS-experimentets spårdetektor samt uppstart av generisk instrumenteringsforskning.

Under de tre första åren förväntar vi oss att den sökande till största delen är aktiv i LDMX- och ATLAS-projekten, vilket också inkluderar att inrätta laboratoriet och utbilda studenter. Under de följande tre åren bör det läggas mer tid på generisk (instrumenterings) forskning.

Undervisningen vid fysiska institutionen innefattar grundläggande och avancerade kurser i fysik, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander. Arbetsuppgifterna i undervisningen kommer att ske inom ramen för institutionens utbildningsprogram, på grundnivå och/eller avancerad nivå, och förväntas ca 10% av tjänsten. Även undervisning inom mer specialiserade områden på forskarutbildningsnivå kan bli aktuella. Rekrytering och handledning av kandidat- och mastersstudenter samt doktorander ingår i tjänsten.

Sökanden förväntas framgångsrikt ansöka om externa forskningsanslag.

Allmän behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl

För denna tjänst fordras en doktorsexamen i fysik med inriktning mot experimentell partikelfysik.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningskriterier för anställningen och kriterier för befordran
Se annonsen i sin helhet här, där bedömningskriterier och kriterier för befordran finns angivna.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse. Visstidsanställning