arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor, kliniskt kombinerad anställning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Medicinska fakulteten utlyser en anställning som biträdande universitetslektor inom något av de rubricerande ämnesområdena, med möjlighet till kliniskt kombinerad anställning.

Anställningen kommer att tillsättas med den sökande som i konkurrens bedöms ha de bästa meriterna inom vetenskap och pedagogik och bedöms ha potentialen att utveckla en framgångsrik forskning oavsett ämne eller klinisk professionsanknytning. Med anställningen följer ett startpaket för driftsmedel till din forskning (med 800 000 kronor/år i fyra år).

Välkommen med din ansökan senast 30 september!

Arbetsuppgifter


Anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom sitt ämnesområde för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering. Ämnesområde för denna anställning är antingen Omvårdnad, Radiografi, Sexuell- och reproduktiv hälsa, Arbetsterapi eller Idrottsmedicin.

Möjlighet till utbyten med andra lärosäten under anställningen kommer att finnas, och uppmuntras särskilt om den som tillträder anställningen saknar erfarenhet av postdoktoral meritering vid annat lärosäte än det där han/hon disputerat.

Undervisning kan delvis komma att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som biträdande universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – kombineras med klinisk anställning vid Region Västerbotten i sökandes grundprofession (om denna är i hälso- och sjukvårdsyrke), vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan. Vid en kliniskt kombinerad anställning ska minst 80 procent av återstående tid, utöver den kliniska tjänstgöringen, vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande tid ska vara inriktad mot pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor förenad med klinisk anställning kan uppnås.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att föreläsa/undervisa på engelska. Den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsätts erhålla denna förmåga under anställningstiden.

För kliniskt kombinerad anställning krävs även legitimation i aktuellt hälso- och sjukvårdsyrke.

Bedömningsgrunder


Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör, i enlighet med högskoleförordningen 4 kap 4a§, främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Vidare är bedömningsgrunderna för anställning som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder


Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), och därefter pedagogisk skicklighet (2) och administrativ skicklighet (1).

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-09-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till