arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor inom cyberfysiska system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för system- och rymdteknik är ansvarig för forskning och utbildning inom bla elektroteknik, signalbehandling och reglerteknik vid Luleå tekniska universitet. Vår profil är experimentell och behovsdriven. Ett forskningsområde vid institutionen är elektronikproduktion. I samband med väldigt stora EU projekt arbetar vi med arkitektur, reference implementation och systemplattform för System of Cyber Physical Systems, SoCPS

Ämnesbeskrivning

Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, målstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Forskningsområde

Det övergripande syftet är att adressera arkitektur och reference implementation för SoCPS och tekniker/metoder för hur vi kan förstå samt dra nytta av så kallade “emerging and dynamic behaviours” samt “autonomous engineering” inom SoCPS.

Arbetsuppgifter
Du kommer att få delta i de stora EU projekten och arbeta med dess vidareutveckling av SoCPS arkitektur och dess referensimplementation samt att knyta resultat till Open source projektet Eclipse Arrowhead.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
* avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

För denna befattning krävs doktorsexamen inom industriell elektronik, Cyber Physical Systems, System of Systems, Computer Science eller motsvarande.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet inom området
 • Övriga bedömningsgrunder
• Vetenskaplig skicklighet inom IoT, SoS, och CPS arkitektur och implementations plattformar
 • Erfarenhet av delta i internationella forskningsprojekt
 • Erfarenhet av undervisning inom området på universitetsnivå
 • Förmåga att interagera och samarbeta 

Anställningstid

För denna anställning som biträdande universitetslektor gäller en anställningstid om 4 år. Du kommer vara anställd på forskningsämnet cyberfysiska system.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om hen har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande universitetslektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande universitetslektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder för universitetslektor:

 • Vetenskaplig kompetens och prestanda

Information

För ytterligare information, kontakta professor Jerker Delsing, 070-6261931, jerker.delsing.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 29 november, 2020
Referensnummer: 3793-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat