arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i vaskulärbiologi

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.

a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiology, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 500, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: https://www.igp.uu.se/

Ämnesbeskrivning

Vaskulärbiologisk forskning syftar till att förstå blodets och lymfcirkulationens fysiologiska och patologiska roll. Cirkulationssystemets fysiologi har en grundläggande inverkan på organutveckling och funktion. I ett brett spektrum av sjukdomar såsom cancer, retinopatier, inflammatoriska tillstånd och kognitiv dysfunktion, påverkar cirkulationssystemet sjukdomsprogression och möjligheten att administrera läkemedel via blodet. Genetiska störningar som resulterar i vaskulära missbildningar orsakar organdysfunktion och svikt. Forskningslinjen kan omfatta grundforskning eller translationell forskning av fysiologiska processer eller sjukdomar från prekliniska modeller eller patienter, samt utveckling av nya terapier.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning, undervisning och administration. Kandidaterande till tjänsten behöver vara väl insatt i den internationella forskningsutvecklingen inom vaskulärbiologi. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda doktorander i deras forskningsprojekt och delta i kurser och utbildningar på grundnivå vid institutionen. Administrativa uppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan uppkomma. Tjänsten är tänkt att leda till utveckling av en självständig, framgångsrik forskningsprofil inom vaskulärbiologi.

Anställningsperiod

En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas i högst två år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt 4 kap. § 4a högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Vid befordran till en högre läraranställning ska den sökande uppvisa tillräckliga kunskaper i både svenska och engelska för att kunna bidra till universitetets inre arbete. Se § 6 AO.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:

Meritportföljer. Regler och riktlinjer
http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, maximalt 6 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Tobias Sjöblom tobias.sjoblom@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2023, UFV-PA 2022/4428

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till