arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i valfritt ämne

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter


Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering, i kombination med klinisk tjänstgöring som arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska, tandhygienist, tandtekniker, ST-läkare, ST-tandläkare, specialistutbildad läkare eller tandläkare vid Region Västerbotten.

Anställningen riktar sig till dig som är forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor med förenad anställning.

Beroende på din kliniska profession (och, i förekommande fall, utbildningsnivå) innebär anställningen som biträdande universitetslektor antingen klinisk tjänstgöring upp till 13 timmar i veckan (som arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska, tandhygienist, tandtekniker, specialistutbildad läkare eller tandläkare) eller klinisk tjänstgöring med omfattning 50 % av heltid (som ST-läkare eller ST-tandläkare).

Minst 80 procent av återstående tid, utöver den kliniska tjänstgöringen, ska vara inriktad mot vetenskaplig meritering och resterande tid ska vara inriktad mot pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås.

Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav


Gäller samtliga sökande: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att föreläsa/undervisa på engelska.

För dig som är arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska, tandhygienist, tandtekniker, specialistutbildad läkare eller tandläkare gäller följande behörighet: Eftersom anställningen är kombinerad med klinisk anställning i din profession är legitimation som arbetsterapeut/biomedicinsk analytiker/fysioterapeut/sjuksköterska/läkare/tandläkare samt, för läkare/tandläkare, specialistbevis i din specialitet krav för att kunna anställas. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

För dig som är ST-läkare/ST-tandläkare gäller följande behörighet: Eftersom anställningen kombineras med specialiseringstjänstgöring (ST) som läkare/tandläkare krävs läkarlegitimation/tandläkarlegitimation, och för tandläkare även två års dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring inom allmäntandvård. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga språkkunskaper i svenska danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

Bedömningsgrunder


Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vidare är bedömningsgrunderna för anställningen som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder


Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), och därefter pedagogisk skicklighet (2) och administrativ skicklighet (1).

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2022-09-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning