arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i VA-teknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 40 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk

Vi behöver anställa en biträdande lektor och söker därför en driven och engagerad forskare inom VA-teknik med inriktning hydrologiska mätningar och modellering av dagvattensystem.

Ämnesbeskrivning

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag- dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter 
I forskningsarbetet kommer du arbeta med hydrologisk modellering samt online mätningar av dagvattensystem med speciellt fokus på osäkerhet både i mätningarna och i de olika aspekterna av modelleringsprocessen såsom modellinput, kalibreringsdata och - metoder och modellstruktur. Förutom modellering kommer arbetet att utföras i såväl fält som laboratorium. Du kommer driva publiceringsprocessen inom området samt bidra till arbetet med nya forskningsansökningar, koordinering av forskningsprojekt och fungera som stöd i doktoranders utveckling och projekt. En viktig uppgift blir att vara biträdande handledare för doktorander. Undervisning på grundnivå samt avancerad nivå ingår också i tjänsten.

Målet är vidare att utveckla kontakterna mellan VA-branschen och forskningsgruppen samt att bidra till utvecklingen av avdelningens mål och strategier.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordninge.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:

 - avlagt doktorsexamen eller motsvarande eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 - Vetenskaplig skicklighet
 - Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 - Kunskaper inom området VA-teknik i allmänhet och mätningar och modellering med fokus dagvatten i synnerhet
 - Kontaktnät inom området VA-teknik, såväl nationellt som internationellt.
 - Kunna undervisa på svenska och engelska
 - Publicering i vetenskapliga tidskrifter

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

 - Utvecklad kontakt med näringslivet
 - Undervisning inom vissa delar av ämnet
 - Undervisning på svenska

Information

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: professor Maria Viklander, maria.viklander@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 19 april 2021
Referensnummer: 897-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Indinviduell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat