arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i VA-teknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

- med inriktning modellering av urbana vattensystem

VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 25 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka tio doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk

Vi behöver anställa en biträdande lektor och söker därför en driven och engagerad forskare inom VA-teknikmed inriktning modellering av det urbana dagvattensystemet.

Ämnesbeskrivning

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag- dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter 
I forskningsarbetet kommer du arbeta med att utveckla modeller/rutiner samt modellera och simulera olika förlopp inom dagvattenhantering. Arbetet kommer att utföras i samarbete inom projekt som även rör laborativa studier och fältstudier. Du kommer driva publiceringsprocessen inom området samt bidra till arbetet med nya forskningsansökningar, koordingering av forsknings projekt och fungera som stöd i doktoranders utveckling och projekt. En viktig uppgift blir att vara biträdande handledare för doktorander. Undervisning på grundnivå samt avancerad nivå förekommer också i tjänsten.

Målet är vidare att utveckla kontakterna mellan VA-branschen och forskningsgruppen samt att bidra till utvecklingen av avdelningens mål och strategier.

Kvalifikationer
Vi söker dig med doktorsexamen i VA-teknik eller motsvarande med dokumenterad erfarenhet av modellering och modelleringsförfarande såsom kalibrering, känslighets- och osäkerhetsanalys. Du ska även ha goda kunskaper inom hydraulik och hydrologi samt förståelse för aktuell problematik inom dagvattenhantering. Tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter är ett krav och erfarenhet från projekthantering, koordinering är meriterande.

Du bör ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ men även ha en god samarbetsförmåga då projekten involverar andra forskare som personer från kommuner och företag. Eftersom undervisning i tjänsten ingår är tidigare erfarenheter meriterande.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder dvs ämnesspecifikt (viktas lika eller i prioriteringsordning)
 • Utvecklad kontakt med näringslivet
 • Undervisning inom vissa delar av ämnet
 • Undervisning på Svenska

Information

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

För dullständig annons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Prof Maria Viklander, 070- 3301486, marvik@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se
 
Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska/Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 25 augusti 2019
Referensnummer: 2763-2019