arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Träteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 oktober

Om jobbet

med inriktning mot CT-skanningsapplikationer för trä

Vi söker en motiverad medarbetare inom forskningsämnet Träteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU), som ska arbeta inom området för det strategiska forskningsprogrammet CT WOOD.

Arbetsuppgifter

Anställningen kommer att ha forskningsinriktning mot datortomografering av trä och dess industriella tillämpningar, samt undervisning på Bachelor- och Matsternivå. Inom området CT-skanning ingår utveckling av metoder för att studera bio-baserade material och processer i utrustning för CT-skanning, analys mätdata från CT-skanning, samt modellutveckling för studier av såväl dimensionsförändringar i material under förändrade klimatförhållanden eller andra processbetingelser, som studier av vätskeflöden. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning, undervisning och industriella samarbeten i anknytning till forskningsområdena. Även utveckling ingår som en viktig del i arbetsuppgifterna där näringsliv och samhälle är uppdragsgivare. Arbetsuppgifter kan även komma att samordnas med andra forskningsämnen för att bl.a. utveckla processer, metoder och system för att kundanpassa och produktionsoptimera tillverkningsprocesser och den slutliga träprodukten. Den sökande förväntas aktivt delta i utvecklingen av forskningsområdet, samverka i forskargrupper både inom institutionen och vid andra universitet och högskolor samt se till att externfinansiering säkerställs. Kontakter med näringsliv och samhälle ingår som en självklarhet i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)
 • erfarenhet inom områdena mätteknik, simulering och modellering, samt den trätekniska produktionskedjan,
 • erfarenhet inom området trämaterial och trämaterialteknik i allmänhet
 • erfarenhet av laboratorieförsök och fältarbeten,
 • vetenskaplig bakgrund med god kännedom om materialet trä och de produktionsprocesser som tillämpas,
 • i tal och skrift kunna förmedla forskningsresultat inom akademin och till träbranschen på svenska och engelska.

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om 4 år. Tjänstgöringsort är Skellefteå.
Övriga bedömningsgrunder, viktas i fallande ordning:
 • erfarenhet inom områdena mätteknik, simulering och modellering, samt den god kännedom om materialet trä och de produktionsprocesser som industriellt tillämpas trätekniska produktionskedjan,
 • Undervisning inom vissa delar av ämnet, på såväl svenska som engelska,
 • Utvecklad kontakt med näringslivet inkl. erfarenhet av fältarbeten, samt att söka medel för forskningsprojekt,
 • stark vetenskaplig bakgrund verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation,
 • i tal och skrift kunna förmedla forskningsresultat inom akademin och till träbranschen på svenska och engelska,
 • handleda doktorander (biträdande handledare), samt
 • ingå i större projekt i ledande position.
Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor, Dick Sandberg, 0910-58 53 71, dick.sandberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Vi ser gärna att sökande följer instruktioner för sökande som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 24 oktober, 2019
Referensnummer: 4139-2019