arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Trafiksystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Trafiksystem


Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är placerad inom avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som består av enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Information om forskningen vid avdelningen finns på https://liu.se/organisation/liu/itn/kts

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna för den specifika anställningen ingår undervisning, kursutveckling och handledning på civilingenjörsprogrammet Kommunikation, Transport och Samhälle samt kandidatprogrammen Samhällets logistik och Flygtransport och logistik. Forskningen ska vara inriktad mot matematisk modellering, trafikmodeller, efterfrågemodeller och datadriven transportanalys rörande tillämpningar inom kollektivtrafik och järnvägstrafik men också övrig trafik och logistik.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Anställningsform

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas. Bedömningsgrunderna framgår av universitetets anställningsordning, p 5.2 (LiU-2021-01204).

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Sista anskninsgdag är 3 decemner 2021; ansök här; https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=17591&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat