arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
För information om institutionen, se https://www.slu.se/institutioner/vaxtskyddsbiologi

Ämnesbeskrivning

Vi söker en biträdande universitetslektor med ett genuint och dokumenterat intresse för tillämpat växtskydd inom hortikultur som vill vara med och utveckla framtidens växtskydd i samarbete med universitetet, rådgivning samt växtproduktions- och växtskyddsindustrin. Syftet är att säkerställa att kunskaper från växtskyddsrelaterad forskning kan omsättas i praktiskt användbara växtskyddsstrategier som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara. En god förståelse för moderna växtproduktionssystem är avgörande.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas genomföra forskning och samverkan inom tillämpat växtskydd i ett eller flera produktionssystem som är relevanta för hortikultur i Nordeuropa.

Uppgifterna inkluderar:

 • bedriva tillämpad forskning inom hortikulturellt växtskydd med fokus på hållbar produktion
 • utveckla forskningshypoteser som är integrerade med externa perspektiv från andra aktörer inom växtskydd
 • bygga och vidareutveckla nätverk med industri, myndigheter, vetenskapssamhälle och andra intressenter, nationellt och internationellt
 • söka extern forskningsfinansiering
 • kommunicera forskningsresultat inom ämnesområdet, både vetenskapligt och populärt
 • delta i undervisning på grund- och forskarnivå

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde högst fem år före ansökningstidens utgång
 • vara vetenskapligt skicklig i tillämpat växtskydd och ha dokumenterade färdigheter inom samverkan
 • visa god förmåga att kommunicera (både skriftligt och muntligt) på svenska, eller på annat skandinaviskt språk, och engelska
Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikatorer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • vetenskapliga publikationer och andra mätbara resultat inom tillämpad forskning och utveckling
 • tidigare och pågående forskning, inklusive projekt med potential att leda till nya innovationer
 • dokumenterad erfarenhet av att attrahera extern forskningsfinansiering
 • forskning inom produktionssystem som är relevanta för hortikultur i norra Europa
 • potentialen för att kandidatens föreslagna forskning kan komplettera pågående biologiska växtskyddsprojekt vid institutionen

Vid bedömning av samverkansskicklighet beaktas:

 • dokumenterade färdigheter i planering och genomförande av samverkan med aktörer både inom och utanför universitet
 • god kunskap om tillämpat växtskydd och produktion som är relevant för norra Europa

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas:

 • dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • förmåga att integrera forskning och vetenskapliga synsätt i det pedagogiska arbetet
Under urvalsprocessen rankas färdigheter inom samverkan, undervisning och vetenskap som lika viktiga.

Stor vikt kommer att fästas vid erfarenheter som visar på förmåga att integrera grundläggande och tillämpad forskning, samt att kunna omsätta sådana forskningsresultat till innovativa praktiska tillämpningar i samarbete med externa intressenter. Av särskilt intresse är kunskap som kan komplettera de biologiska projekten vid institutionen med andra kompetenser och ett genuint intresse för tillämpade frågor. Tyngdpunkt kommer också att läggas på pedagogiska färdigheter och god kommunikationsförmåga.

Sista ansökningsdatum:

2021-08-24

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100 %

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat