arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet

Tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker en biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi för undervisning och forskning. Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Gruvindustrins miljöfrågor har varit och kommer att vara ett av ämnets viktigaste forskningsområden, men ämnet inkluderar även tillämpningar inom infrastruktur och samhällsbyggande. Analytisk kemi, isotopgeokemi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden.

Ämnesbeskrivning

Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter

Uppgiften för biträdande universitetslektor innefattar undervisning inom miljögeokemi och handledning av studenter och doktorander, deltagande i forskningsprojekt, utveckla och upprätta goda kontakter med intressenter och medverka i att attrahera extern finansiering. En viktig uppgift inkluderar utveckling av samarbete inom universitetet och med relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet

- Övriga bedömningsgrunder
 • Erfarenhet inom isotopgeokemi
 • Erfarenhet inom miljögeokemi relaterat till gruvmiljö
 • Erfarenhet inom mineralogisk och analytisk kemi
 • Goda kunskaper i svenska, sökande som inte behärskar svenska språket förväntas förvärva dessa kunskaper inom 1–2 år efter anställning 

Anställningstid

Tjänsten utgör en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder är: 
 • Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
 • Erfarenhet av sökt och erhållen finansiering av forskningsprojekt

Information

För ytterligare upplysningar kontaktas professor Lena Alakangas, 0920-491396, Lena.Alakangas@ltu.se  

Fackliga företrädare:

SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1809  Kjell Johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska) samt publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.  Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Referensnummer: 2336-2020
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat