arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring

med placering vid Institutionen för Tema, dnr LiU-2021-01267
 
Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring. 

I arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Gällande forskning ingår initialt att arbeta inom ett befintligt projekt (Nuclear Natures, VR) med fokus på samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på ”kärnkraftsnatur” och mer specifikt inom ramen för ett delprojekt som undersöker kärnkraftsnatur i samband med avvecklingsprocesser av kärnkraftverk i Tyskland. På längre sikt ingår utveckling av egna forskningsprojekt och att söka externa forskningsmedel. Gällande undervisning består arbetsuppgifterna i att medverka i och på längre sikt utveckla undervisning på grund- och avancerad nivå inom kurser och program som ges vid Tema Teknik och social förändring. 
 

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att: 

- bedriva kvalitativa studier inom ett för anställningen relevant ämne, såsom teknik-, industri- och miljöhistoria, kritiska kulturarvsstudier, teknik- och vetenskapsstudier, samhälls-/kulturgeografi, humanekologi eller angränsande ämnen är ett krav. 

- bedriva kvalitativa studier inom empiriska fält med anknytning till kärnkraft, industriell avveckling, industriellt (kultur)arv eller förorenade landskap är särskilt meriterande. 

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att: 

- undervisa inom teknik-, industri- och miljöhistoria, kritiska kulturarvsstudier, teknik- och vetenskapsstudier, samhälls-/kulturgeografi, humanekologi eller angränsande ämnen är särskilt meriterande.

Dokumenterad skicklighet i: 

- engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav.
- tyska, såväl muntligt som skriftligt, är särskilt meriterande. 
- svenska, såväl muntligt som skriftligt, är meriterande. 

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15919&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enl ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat