arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 maj

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i tema Teknik och social förändring

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram
Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

I arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Gällande forskning ingår initialt att arbeta inom vid avdelningen befintliga projekt med fokus på samhällsvetenskapliga perspektiv på energisystem, digitalisering och urbana omställningsprocesser samt hushållens roll inom smarta nät och smarta energisystem. På längre sikt ingår utvecklingen av egna projekt och att söka externa forskningsmedel. Gällande undervisning består arbetsuppgifterna i att medverka i och på längre sikt utveckla undervisning på grund- och avancerad nivå, främst inom Samhällsplanerarprogrammet.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att:

- bedriva kvalitativa studier inom ett för anställningen relevant ämne, såsom teknik- och vetenskapsstudier, innovationsforskning, samhälls-/kulturgeografi, urbana och regionala studier eller angränsande ämnen är ett krav.
- anlägga samhällsvetenskapliga perspektiv på energisystem, hållbar utveckling samt hushåll eller teknikanvändare är särskilt meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att:

- undervisa inom teknik- och vetenskapsstudier, innovationsforskning, samhälls-/kulturgeografi, urbana och regionala studier eller angränsande ämnen är ett krav.
- undervisa på svenska är särskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10790&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.