arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i tema Barn

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

biträdande universitetslektor i tema Barn
 
med placering vid Institutionen för Tema, dnr LiU-2021-01610
 
Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram
Tema Barn är en spännande och dynamisk avdelning med internationell profil för tvärvetenskaplig och tematisk barn- och barndomsforskning och utbildning. Den barn- och barndomsforskning som bedrivs vid avdelningen sträcker sig över ett brett område genom att kombinera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv med kritisk och teoretisk medvetenhet om barn och barndomens skiftande betydelser i tid och rum. Avdelningen bedriver forskarutbildning i barn och barndom och erbjuder grundutbildning genom det internationella masterprogrammet Child Studies, som undervisning på grund- och avancerad nivå i form av lärarutbildningskurser och friståendekurser. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema/temab

I den aktuella anställningen ingår forskning inom området Barn, utbildning och socialt samspel. Forskningsområdet inbegriper ett kritiskt förhållningssätt till barn och barndom, vidare betraktas skola och förskola som viktiga arenor för möten mellan människor. Den aktuella anställningen är inriktad mot forskning om barns villkor i skola och förskola med särskilt fokus på aktörers perspektiv, såväl vuxnas som barns. Mer specifikt undersöks frågor om hur barnsyn och barns aktörskap formas, förhandlas och utvecklas i samspelet mellan olika aktörer i konkreta förskole- och skolpraktiker.

I den aktuella anställningen ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Forskningen omfattar arbetsuppgifter i två projekt - "Lärarna och professionen i ett virtuellt och expanderade lärarrum - sociala medier som plats för en ny professionsberättelse" (VR) och "Hållbar utevistelse vid storförskolor" (Formas). Det förstnämnda projektet syftar till att studera läraruppror i sociala medier med särskilt fokus på frågor om profession och barnsyn och det andra projektet avser att studera storförskolor med fokus på mötet mellan barn-natur, barn-vuxen och barn-barn i lek. På längre sikt förväntas innehavaren av anställningen att söka externa forskningsmedel. Gällande undervisning består arbetsuppgifterna i att undervisa på Tema Barns internationella online-masterprogram (Master’s in Child Studies) samt på lärarutbildningen och utbildning på avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntas medverka i att utveckla undervisning samt hålla sig uppdaterad med aktuellt forskningsfält. Sökande ska uppvisa:

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
 • inom ett eller flera av följande områden är ett krav: barn- och barndomsforskning, utbildningsvetenskap eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn
 • i kvalitativa metoder är ett krav
 • inom professions- eller emotionssociologisk teori är särskilt meriterande
 • inom barndomssociologisk teoribildning är meriterande
 • inom forskning om samspel mellan barn och mellan barn och vuxna i utbildningssammanhang är meriterande

Dokumenterad pedagogisk skicklighet:

 • inom ett eller flera av följande områden är ett krav: barn- och barndomsstudier, utbildningsvetenskap eller inom annat ämne med motsvarande inriktning mot barn
 • i att undervisa på svenska är ett krav
 • i att undervisa på engelska är meriterande

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16091&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enl ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat