arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i teknologi - specialisering inom AI

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknik
Läs mer här: Institutionen för biosystem och teknologi | Externwebben (slu.se)

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet AI och utvecklingen av digitala lösningar för jordbrukssektorn är av strategisk betydelse för framtiden. Den biträdande lektorn förväntas utveckla, validera och överföra AI / sensordrivna lösningar inom djur- och växtproduktion och att ta fram nya vetenskapliga metoder som bidrar till utvecklingen av forskningsområdet innovationsdriven boskapsproduktion med fokus på djurhälsa, välfärd och gårdsmiljö.

Arbetsuppgifter

Anställningen kommer bland annat att innebära samarbete inom den SLU-baserade centrumbildningen SustAinimal som har i uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige. Mer specifikt kommer uppgifterna att involvera utveckling av sensorbaserade verktyg för att övervaka djurhälsa och välbefinnande av nötboskap på naturbetesmark. Den sökande ska bidra till utveckling och förstärkning av forskning och utbildning (från kandidat- till doktorandnivå) genom att:
 • söka externa forskningsmedel och initiera forskning inom ämnesområde samt producera vetenskapliga publikationer
 • delta aktivt i undervisning, både praktisk och teoretisk, inklusive handledning och examination

Behörighet

Den sökande ska ha:
 • avlagt doktorsexamen inom ett relevant ämne, högst fem år före ansökningstidens utgång,
 • visat vetenskaplig skicklighet inom både husdjurvetenskap och teknologi relaterad till AI
 • dokumenterat hög kompetens i minst ett relevant programmeringsspråk (t.ex. Python, R, Matlab)
 • dokumenterad erfarenhet av utveckling av sensor- / datadrivna lösningar för boskapssektorn
 • visat pedagogisk skicklighet i undervisning på grundnivå
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska.
Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vikt kommer också att fästas vid erfarenhet och kompetens inom ämnesinriktningen. Särskild vikt kommer också att läggas vid prövning av samverkanserfarenhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

egen forskningsvision, förmåga att utveckla forskningen inom ämnet, och erfarenhet från tvär- och transdisciplinär forskning

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

erfarenhet av undervisning inom ämnet samt förmåga att integrera forskning, praktik och ett vetenskapligt synsätt i undervisningen

Vid bedömning av övrig skicklighet beaktas:


erfarenhet av professionens praktik, projektledning, samt förmåga att samarbeta med externa intressenter och samhället

Erfarenhet av analys av stora datamängder är meriterande.

Sista ansökningsdatum:

2021-09-01

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat