arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i svetsteknologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker biträdande universitetslektor i svetsteknologi!

Forskningsmiljön Produktionsteknik Väst arbetar med utveckling av produktionsprocesser inom tillverkningsindustrin.

Forskningsmiljöns fokusområden är termisk sprutning, svetsning, additiv tillverkning, skärande bearbetning och flexibel industriell automation. Forskningen är till största del externfinansierad och består av ett antal projekt, finansierade av bland annat KK-stiftelsen och Vinnova. Omkring 90 forskare vid Högskolan Väst är verksamma inom forskningsmiljön Produktionsteknik Väst. Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, GKN Aerospace och Högskolan Väst. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Avdelningen för svetsteknologi vid Högskolan Väst är den största forskningsgruppen inom svetsteknologi i Sverige med en grupp på ungefär 30 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom processer primärt kopplat till svetsning, additiv tillverkning, processfysik och metallurgi.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning inom svetsprocesser och andra besläktade områden, så som additiv tillverkning, svetsmetallurgi och materialteknik. Undervisningen sker på både svenska och engelska. I arbetsuppgifterna kan studenthandledning på högskolans alla nivåer, inklusive doktorandnivå, komma att ingå. Huvudfokus inom forskningen är svetsning, i synnerhet friktionssvetsning av aluminiumlegeringar. Ansvar för utbildningsprogram, ämnesansvar, deltagande i olika styrelser och nämnder, samt andra administrativa uppdrag kan också ingå i anställningen. Därutöver ingår deltagande i utvecklingen av högskolans verksamhet, kontakter med det omgivande samhället och administrativa uppgifter.

Behörighetskrav 
Avlagd doktorsexamen inom produktionsteknik, företrädesvis med inriktning svetsteknologi eller materialvetenskap, eller annat närliggande ämnesområde som arbetsgivaren bedömer som relevant i förhållande till anställningens inriktning. Främst skall den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. 

För anställningen krävs dessutom:


- Bred och djup kunskap om aluminium, stål och deras svetsbarhet.
- Dokumenterad kunskap om och praktisk erfarenhet av friktionssvetsning och materialkarakterisering med avancerade metoder.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.
- Adekvata kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av undervisning inom högre utbildning.
- Erfarenhet av studenthandledning på grund-, avancerad- och forskarnivå.
- Erfarenhet av kursutveckling.
- Högskolepedagogisk utbildning.
- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt.
- Erfarenhet av forskning i samarbete med industrin.
- Erfarenhet av att skriva projektansökningar.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästes vid graden av vetenskaplig skicklighet, samt förmågan att självständigt utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad i fyra år. 

En biträdande universitetslektor som är anställd enligt HF 12 a § vid en högskola ska efter ansökan befordras till universitetslektor vid den högskolan, om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som högskolan har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Övrigt 
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, arbetsprov, provföreläsningar, och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/279 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till: 
Högskolan Väst 
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-12-10

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning