arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokratisering, diplomati, fred och konflikt, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.

Inriktning

Freds- och konfliktvetenskap

Arbetsuppgifter

Vi söker en lovande statsvetare som befinner sig i början av sin karriär.

Arbetsuppgifterna omfattar statsvetenskaplig forskning samt undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå med inriktning mot anställningens profil. Anställningen omfattar minst 50 procent forskning och upp till 50 procent undervisning och eventuell administration. Forskningsdelen under de tre första åren kan komma att uppgå till 60 procent. Anställningen är knuten till forskningsprojektet “Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace” (PUSHPEACE), som leds av docent Lisa Strömbom vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund och som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom statsvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Bedömningsgrund

Förmåga att bedriva självständig forskning och medverka i internationellt samarbete samt att arbeta tvärvetenskapligt är av stor vikt för anställningen. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk förmåga. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. 

Vid bedömningen kommer vikt att fästas vid sökandes (a) vetenskapliga skicklighet och progression, vilken bedöms på grundval av de bifogade skrifterna; (b) förmåga att självständigt bedriva och utveckla forskning i samarbete med andra forskare, nationellt såväl som internationellt; (c) förmåga att bidra till övergripande syften i forskningsprojektet “Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace”; samt (d) undervisningserfarenhet och pedagogisk förmåga.

Befordran

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier: 

- Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.

- Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.

- Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.

- God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till institutionens verksamhet.

- Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.

- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

- Kunskaper i svenska på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

- Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor.

Vid prövning till universitetslektor kommer bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skicklighet att ägnas lika omsorg. 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner (anders.kirchner@sam.lu.se). 

Till ansökan bifogas (a) ansökningsbrev; (b) meritförteckning, inkl. kopior/intyg av betyg; (c) skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj); samt (d) de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även (e) bifoga en forskningsplan (ca 2-4 sidor) som visar vilken forskning hen avser att ägna sig åt inom ramen för forskningsprojektet “Pushing the boundaries of peace research – reconceptualizing and measuring agonistic peace”. 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Lisa Strömbom, projektledare

+46 46 222 45 53, Lisa.strombom@svet.lu.se


Björn Badersten, prefekt

+46 46 222 01 59, Bjorn.Badersten@svet.lu.se