arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i statskunskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskningsprojektet AI och politisk kommunikation finansieras genom ett femårigt anslag från Wallenbergstiftelserna.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur Artificiell Intelligens (AI) påverkar samhället, med särskilt fokus på politisk kommunikation, inklusive dess visuella aspekter.

Inom ramen för detta projekt utlyser vi nu en tjänst som biträdande lektor. Den biträdande lektorn förväntas enskilt samt i samarbete med övriga projektmedlemmar bedriva forskning i linje med de frågeställningar som står i fokus i forskningsprojektet. En närmare beskrivning av projektet är tillgänglig via följande länk https://www.dropbox.com/s/j1fe9w05hyypplc/POSITION IN AI & POLITICAL COMMUNICATION.pdf?dl=0.

Forskningsrojektet finansieras inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society, https://wasp-hs.org/, och inkluderar ett generöst startpaket som innebär att den som erbjuds anställningen kommer ges en budget för rese- och materialutgifter samt möjlighet att handleda 1-2 doktorander inom projektet. Projektet är en integrerad del av Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Forskning har bedrivits vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala i nära 400 år. Institutionen utmärks av en stimulerande forskningsmiljö väl förankrad i den internationella forskningsfronten och en levande seminariekultur. Men ett 50-tal forskare samt ett 40-tal doktorander räknas institutionen som en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdfn">https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdfn. 

Arbetsuppgifter: Anställningen medger undervisning upp till 20% av arbetstiden. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. De resterande 80% av arbetstiden ska ägnas åt forskning inom ramen för projektområdet. Projektet finansierar 80% forskning i fem år.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap, sociologi, kommunikation eller annat ämne med relevans för anställningens ämnesinnehåll eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna, vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev, inklusive plan eller förklaring av hur sökanden avser bidra till projektet (max 2 sidor)
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/InstruktionersökandeBUL,+giltigfr180412.pdf/f2e44d47-6b34-22d3-c606-a970a7730a4c

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4229.

För ytterligare information:

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 21-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sven Oskarsson (ställföreträdande prefekt), telefon 018-471 6324, e-post: sven.oskarsson@statsvet.uu.se; Alexandra Segerberg (projektansvarig), e-post alexandra.segerberg@statsvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4229.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 21-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning