arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Sport Management

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Institutionen idrottsvetenskap (IDV) har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 300 helårsstudenter och 36 anställda. På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl forskning som utbildning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. IDV söker en biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning Sport Management. Vår definition av begreppet sport management är vid och inkluderar olika perspektiv på ledning och styrning av idrottsliga organisationer, verksamheter och evenemang på såväl internationell, som nationell och lokal nivå. Ekonomiska och juridiska perspektiv är centrala, liksom förståelse för olika samhällssystem och deras inverkan på idrotten. Som exempel krävs god förståelse för det lokala föreningslivets förutsättningar i analyser av ledning och styrning av svensk idrottsrörelse. Ökad forskning om sport management ur ett svensk perspektiv är viktigt av flera skäl. Det kan bidra till kunskap om både lokala idrottsföreningarnas självförståelse och styrande (governing) nationella förbunds förståelse för de organisationer de har att hantera/stötta. Därtill kan det internationella forskningsfältet ta lärdom av svenska exempel för att förstå hur olika välfärdsstatsmodeller kräver olika styrnings-, organisations- och finansieringsmodeller. Vidare är det utifrån idrotten viktigt att beforska fältet, eftersom den ökade kommersialiseringen och professionaliseringen inom sektorn kräver förnyelse.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%). Som biträdande lektor i idrottsvetenskap med inriktning Sport Management är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att bedriva egen forskning inom Sport Management samt att bedriva projekt tillsammans med forskare på institutionen idrottsvetenskap. Vidare ingår utveckling av kurser på det idrottsvetenskpliga programmet och det internationella masterprogrammet, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå samt samverkan med det omgivande samhället, särskilt idrottssamhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.


Bedömningsgrunder
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga 

Specifikt för denna anställning krävs:

 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
• Att du behärskar engelska och svenska i tal och skrift

Meriterande för denna anställning är:
 • Svenska och internationella publikationer samt etablerade nätverk inom Sport Management-fältet

Upplysningar


Prefekt Torun Mattsson tel. 040-665 81 78
Professor Susanna Hedenborg tel. 040-665 83 85
Anna Lindberg, HR-specialist tel. 040-665 82 58


Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-03.

 

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Tillträde


Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

 

 Se annonsen i sin helhet på mau.se