arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i sociologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 oktober

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av tre samhällsvetenskapliga discipliner, pedagogik, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för samtliga tre discipliner är att de alla försöker förstå och förklara hur människor organiserar sig i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar därmed empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en sociolog som befinner sig i början av sin karriär. Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning i sociologi på grund- och avancerad nivå. Anställningen utgörs av 50 procent forskning och 50 procent undervisning och eventuell administration.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i sociologi av hög internationell kvalitet, samt bedriva undervisning av hög kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till en positiv utveckling av vår forskningsmiljö, särskilt den kriminologiska, bland annat genom att publicera sin forskning och ansöka om externa forskningsmedel. Därtill ska innehavaren av tjänsten aktivt bidra till att utveckla det för avdelningarna gemensamma utbildningsutbudet, framförallt på Kriminologiprogrammet. Undervisningen ska kunna bedrivas på både svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande ifråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Kravprofil

Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi. Hög kompetens inom kriminologisk forskning och undervisning är särskilt meriterande. Erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer är också en viktig merit. Förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska är ett krav.
Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit. Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God samarbetsförmåga är ett krav.

Bedömningsgrund

Anställningen är en meriteringsanställning varför sökande som disputerat högst fem år före utlysningen kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationell samverkan, med hänsyn till graden av progression efter avhandlingen. Stor vikt läggs också vid pedagogisk förmåga. Därtill läggs vikt vid hur den sökandes forskning matchar institutionens kriminologiska forskningsmiljö. De topprankade kandidaterna kommer att bjudas in till en provföreläsning som också ligger till grund för bedömningen.

En biträdande lektor kan efter ansökan befordras till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och sex månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier;
 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering. Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs. Den pedagogiska kompetensen ska dokumenteras i en pedagogisk portfölj.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Vid prövning till lektor kommer lika stor vikt läggas vid pedagogisk som vetenskaplig skicklighet.
Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil, särskilt den som kallas Sociologisk kriminologi (https://www.soc.lu.se/forskning/forskarmiljoer/sociologisk-kriminologi). 

Villkor


Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.