arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i social robotik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  12 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har ungefär 350 anställda och 4000 studenter per år, och erbjuder utbildning och forskning av hög internationell kvalitet inom datavetenskap och angränsande områden.

Ett tydligt fokus på forskning utgör en excellent bas för grundutbildningen vid institutionen. Vid institutionen finns ett antal interdisciplinära forskargrupper, och institutionen uppmuntrar initiativ inom lika villkor och jämställdhet. Forskningen är organiserad i fem avdelningar. För mer information, se http://www.it.uu.se.

Vid avdelningen för visuell information och interaktion samlas en unik kombination av expertis inom social robotik, människa-datorinteraktion och datoriserad bildanalys. Avdelningen är uppdelad i åtta olika forskargrupper. Den biträdande univeritetslektorn blir del av Uppsala Social Robotics Lab, som har som mål att designa och utveckla beräkningsbaserade sociala förmågor för robotar som interagerar med människor med behov av social assistans. Som exempel kan nämnas tillämpningsområden som undervisning eller assistanstjänster. Rekryteringen är del av en strategisk satsning på tillförlitlig människa-robotinteraktion från institutionen för informationsteknologi.

För mer information, och de senaste forskningsresultaten från avdelningen och Uppsala Social Robotics Lab se https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/research och https://www.it.uu.se/research/visual_information_and_interaction/research/socialrobotics

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Den biträdande universitetslektorn förväntas bidra till undervisning och kursutveckling inom området människa-robotinteraktion, intelligenta interaktiva system, och människa-datorinteraktion, på både grund- och avancerad nivå. 

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Den huvudsakliga rollen för den biträdande universitetslektorn är att bidra till pågående forskning vid Uppsala Social Robotics Lab vilket inkluderar deltagande i gruppens pågående projekt, att skriva gemensamma anslagsansökningar med gruppen, vara biträdande handledare till doktorander och forskare, och utvecklagruppens aktiviteter inom forskning, undervisning och samverkan.
- För att möjliggöra och skapa nya samarbeten inom institutionen förväntas den biträdande universitetslektorn lägga grunden till och koordinera aktiviteter kring trovärdig artificiell intelligens och robotik inom institutionen, vilket inbegriper projektsamarbeten som sträcker sig utanför avdelningen och en öppen seminarieserie inom relevanta områden.
- Anställningen kan komma att innefatta andra typer av ledningsuppdrag/administrativa uppdrag t.ex. inom samverkan.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom människa-robotinteraktion, robotik eller relaterat område, eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande måste ha erhållit sin doktorsexamen då ansökan skickas in. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska, om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: avdelningsföreståndare professor Robin Strand, e-post mailto:robin.strand@it.uu.se och föreståndare för Uppsala Social Robotics Lab professor Ginevra Castellano, e-post mailto:ginevra.castellano@it.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 12 maj 2021, UFV-PA 2021/1051.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning