arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Sexuell Reproduktiv Perinatal Hälsa (SRPH)

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH). Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Vi erbjuder nu ett antal meriteringstjänster som biträdande lektorer med minst 50 % forskningstid som kan bidra till att ytterligare stärka en växande miljö gällande såväl forskning som undervisning med fokus på global hälsa.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Dina framtida arbetsuppgifter

Vi erbjuder en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan mellan olika ämnesområden och med det omgivande samhället, regionalt, nationellt och globalt. Hos oss erbjuds du goda möjligheter att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling. Högskolan Dalarna ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande och en del av ämnets undervisning sker med hjälp av digitala verktyg.

Vi söker en person som kan delta i att utveckla forskningen inom global sexuell och reproduktiv hälsa samt koordinera forskningsprojekt. I tjänsten ingår att planera och implementera projekt i låginkomstsammanhang. I tjänsten ligger även uppdrag att bidra i genomförande av kurser på avancerad nivå samt forskarutbildningskurser och seminarier.

Tjänsten består av 50% undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå kombinerat med 50% forskning i tjänst. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år men kan förlängas upp till sex år om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tillträde under hösten 2019. 

Vem är du?
Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en disputerad barnmorska med förmåga till självständigt arbete såväl som teamarbete med ett starkt engagemang för kvinnohälsa i ett globalt perspektiv. Arbetet bedrivs mycket självständigt och kräver god erfarenhet av att arbeta i låginkomstsammanhang. Sökande ska ha förmåga och vilja till att ta initiativ till utvecklingsinsatser inom forskargruppens prioriterade områden.

 För denna anställning krävs
- doktorsexamen inom medicinsk vetenskap/folkhälsovetenskap/vårdvetenskap eller motsvarande
- att du är legitimerad barnmorska

Det är meriterande om du har
- disputerat inom global hälsa
- högskolepedagogisk utbildning

Det är särskilt meriterande om du har
- erfarenhet av internationella projekt samt arbete och forskning som rör global sexuell och reproduktiv hälsa i låginkomstsammanhang.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Även förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1155&rmlang=SE