arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i reglerteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 april

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

-med inriktning mot cirkulära system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle.

Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Bakgrund

Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sen lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som biträdande universitetslektor inom detta framtidsområde.

Anställningen inkluderar ansvar för:

- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå.
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Medverka i anslagsansökningar för att initiera nya forskningsprojekt

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och internationellt.

Behörighetskrav

Berättigad att anställas som biträdande lektor är den som:
 • Innehar en doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
I första hand kommer den att beaktas för anställning som har avslutat en doktorsexamen högst fem år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha godkänts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänst, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningskriterier

Följande kriterier används för anställningen:
 • Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
 • Erfarenhet av undervisning och utbildning
 • Erfarenhet av att söka finansiering
 • Förmåga att interagera och samarbeta
Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod

Anställningstiden är fyra år med möjlighet att ansöka om en fast tjänst som universitetslektor under denna period.

Befordran till universitetslektor

En universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och tillsvidareanställning om han / hon har kvalifikationer för utnämning till universitetslektor och vid en utvärdering bedöms lämplig för sådan anställning enligt till bedömningsgrunderna nedan.

Befordran kräver att den biträdande lektorn har genomgått högre pedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Dessutom ska biträdande lektorn under anställningsperioden självständigt, i betydande utsträckning och med hög kvalitet, bidra till universitetets forskning och visa god pedagogisk skicklighet. Den biträdande lektorn förväntas ha
 • bidragit väsentligt till att forskningsfinansiering har beviljats ämnet
 • visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
 • visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha haft huvudansvar för och utfört merparten av undervisningen i en hel kurs samt utvecklat eget kursmaterial

Information

För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson, andreas.johansson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-3645-2021
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat