arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Reglerteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Reglerteknik är ett av tio forskningsämnen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet. Vi söker nu en biträdande lektor för att bidra till vår växande verksamhet inom området biorobotik. Gruppen leder och deltar i många forskningsprojekt, både nationella och EU-finansierade, som handlar om exempelvis UAVer, UGVer samt bioinspirerade robotar och bioproteser. 

Ämnesbeskrivning
Reglerteknik omfattar analys, dimensionering, optimering och implementering av styr- och reglersystem för tekniska processer. 

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom reglerteknikområdet, med ett specifikt fokus på biorobotik. Från humanoida robotar för assistans, exoskelett och proteser för både rehabilitering och förbättring, till gående och klättrande robotar inspirerade av biologi och natur, försöker gruppen stärka sin expertis inom utvecklingen av avancerade biomimetiska system. Anställningen innebär ansvar för: 
 
- Administrera och undervisa i reglerteknikgruppens kurser på grundnivå och avancerad nivå. 
- Handleda Masterstudenter och doktorander 
- Utveckla forskning om design, modellering och reglering av biologiskt inspirerade robotmekanismer. 
-Initiera och delta i ansökningar om projektfinansiering från både nationella och EU-källor. 
 
Den sökande förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet samt samarbeta med forskningsgrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter, både nationellt och internationellt. 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:  avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen. 

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder 
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: 
* Vetenskaplig skicklighet 
* Övriga bedömningsgrunder, viktas lika 
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt nationellt eller inom EU 
 • Erfarenhet inom följande områden: rörelsereglering för pneumatisk manövrering, utveckling av exoskelett, humanoida robotar och bioinspirerade robotar 
 • Erfarenhet av undervisning 
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering 
 • Förmåga att interagera med det omgivande samhället  
Prövning till universitetslektor 
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. 

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper 

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet. 

Övrig bedömningsgrund: Utvecklat och undervisat hel kurs inom robotik eller närliggande område.

Information

För denna anställning som biträdande universitetslektor gäller en anställningstid om fyra år.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Prof. George Nikolakopoulos, 0920-49 1298, george.nikolakopoulos@ltu.se. 

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Ansökan  
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska) och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.  Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.  

Sista ansökningsdag: 31 maj 2020
Referensnummer: 1652-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat