arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i programvaruteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för programvaruteknik omfattar ca. 50 personer från 20 olika länder. Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade Sveriges första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning.

Arbetsbeskrivning


Anställningen omfattar forskning inom programvaruteknik med ett fokus på software development analytics, samt kursutveckling, undervisning och handledning inom mjukvaruteknik. Du förväntas delta aktivt i att leda och utveckla institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet samt att ansöka om extern forskningsfinansiering på såväl nationell som internationell nivå.

Under modern mjukvaruutveckling tillgängliggörs en mängd kvantitativa och kvalitativa data om processerna som används för att utveckla och hantera programvara. Denna typ av data kan analyseras och så småningom användas för att förbättra processerna för mjukvaruutveckling och utveckla verktyg för att göra mjukvaruutveckling mer effektiv.

För anställningen söker vi en kandidat med erfarenhet från kvantitativ och kvalitativ forskning och från verktygsutveckling för insamling, analys eller visualisering av mjukvaruutvecklingsdata.

Undervisningen omfattar föreläsningar, praktiska moment och kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå inom programvaruteknik. Dessutom ingår handledning av examens- och projektarbeten på grund- och avancerad nivå. Det finns även möjlighet till handledning av doktorander.

Vår tradition av nära samarbete med industrin gör att vi värdesätter ett intresse för och erfarenhet av empirisk forskning i samarbete med industrin.

Under den första femårsperioden garanteras en forskningsandel på minst 60% av anställningen. Det finns även resurser för att finansiera en doktorand.

Anställningen är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation ELLIIT, som är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Halmstads universitet och BTH. Du förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning och samverkan.

Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (HF 4 kap., 4a §).

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Publikationer i internationellt högt rankade konferenser eller tidskrifter inom programvaruteknik.
 • Yrkeserfarenhet som mjukvaruutvecklare.
 • Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Förmåga att arbeta självständigt såväl som i ett team.

Avvägning mellan kvalifikationerna


Vetenskaplig skicklighet i programvaruteknik värderas i första hand och pedagogisk skicklighet i andra hand. Därutöver beaktas graden av annan skicklighet som är av betydelse för anställningen.

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 4 år, med rätt till prövning för tillsvidareanställning som universitetslektor. En ansökan om befordran får skickas in närhelst under anställningstiden som biträdande universitetslektor, dock senast 6 månader innan den går ut.

Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat