arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning


En anställning som biträdande universitetslektor i omvårdnad inriktning anestesi- och/eller operationssjukvård.

Anställningen är tidsbegränsad under längst fyra år och är placerad tillsvidare vid Institutionen för hälsovetenskaper i Lund.

Arbetsuppgifter


Anställningen som biträdande universitetslektor ger möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk verksamhet och meritering. I anställningen ingår forskning (50 %) och undervisning (50 %).

Som biträdande universitetslektor förväntas du, inom ramen för din forskningsaktivitet, arbeta aktivt med forskning av hög vetenskaplig kvalitet och utarbetande av projektförslag. Vidare förväntas du kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom omvårdnad. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av dina arbetsuppgifter.

Som biträdande universitetslektor förväntas du också bedriva undervisning, examination och handledning inom ämnesområdet, främst på grund- och avancerad nivå inom omvårdnadsprogrammen, men även på forskarutbildningsnivå. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor om du inte redan har detta.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (se Högskoleförordningen och lokalt kollektivavtal).

Specifikt för denna anställning är kravprofilen att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska och ha avlagt examen på avancerad nivå (specialistsjuksköterskeexamen) med inriktning anestesi- och/eller operationssjukvård med dokumenterad forskning inom omvårdnad, eller likvärdig akademisk utbildning från övriga nordiska länder.

Bedömningsgrunder


Du som söker kommer utvärderas med avseende på:

- Vetenskaplig skicklighet, som visas genom: postdoc-period/perioder vid annat lärosäte, publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter, anslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av nationellt och internationellt forskningssamarbete. Vidare visas vetenskaplig skicklighet även genom forskningsprogram relevant för ämnet och förutsättningar för långsiktig karriärutveckling.
- Pedagogisk skicklighet, som visas genom god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vidare visas pedagogisk skicklighet även genom förmåga att omsätta klinisk kompetens i utbildningsmoment.
- Samverkan, som visas genom dokumenterad erfarenhet och förmåga att skapa samarbeten med forskare inom olika discipliner och parter utanför akademin samt dokumenterad erfarenhet och förmåga att kommunicera forskningsresultat.
- Ledarskap, som visas genom dokumenterad administrativ skicklighet och förmåga att organisera, utveckla och leda inom forskning, utbildning och samverkan.
- Klinisk erfarenhet och skicklighet, som visas genom klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och nära samarbete med verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Den som anställs ska behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Övrig information


Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, telefon: 046-222 80 84, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se eller prefekt Inger Kristensson Hallström, telefon: 046-222 18 96, e-post: Inger.Kristensson_Hallstrom@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, telefon 046-222 44 10, e-post: Robert.Norrman@med.lu.se

Ansökningsförfarande


Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2021-09-15. Ansökan redovisas enligt Medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV). Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning