arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att den anställde ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor.  Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Ämne

Offentlig förvaltning

Ämnesbeskrivning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser i programmet Nordisk Master i offentlig förvaltning, ledarskap och digitalisering; förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Forskning bedrivs bland annat inom områdena: demokrati och förvaltning; digitalisering och AI; ekonomistyrning och redovisning; hållbarhet; hälsa, vård och omsorg; integration och migration; kommun- och regionforskning;  offentlig granskning; samhälleliga utmaningar; skola och förskola; samt tjänstepersoner och professioner.

Förvaltningshögskolan välkomnar både sökande som ansluter till någon av våra befintliga forskningsområden och sökande som önskar utveckla andra områden inom ämnet offentlig förvaltning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. I undervisningsdelen kan även administrativa uppgifter ingå. Arbetsuppgifterna omfattar:

- Undervisning på Förvaltningshögskolans utbildningar i offentlig förvaltning på både grundnivå och avancerad nivå. Undervisning inom utbildningens olika fokusområden kan bli aktuellt.Undervisning inom samhällsvetenskaplig metod ingår. Undervisningsspråk är svenska och engelska.

- Forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Forskningssamarbete med kollegor inom det egna eller anslutande forskningsområden samt skrivande av ansökningar om externa forskningsmedel förväntas.

- Samverkan med det omgivande samhället uppmuntras.

- Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt, såsom exempelvis statsvetenskap, företagsekonomi, sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller erhållit motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha erfarenhet av forskning och undervisning med relevans för området offentlig förvaltning.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats https://medarbetarportalen.gu.se/samfak/beredningsorgan/lararforslagsnamnden/rekrytering/.

 

Anställning

En eller flera.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg
Tillträde: 2022-09-01, eller enligt överenskommelse.

 

För mer information och ansökan se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tilllämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Fyra år med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor Heltid