arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning utbildningssektorn

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att den anställde ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor.  Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Ämne

Offentlig förvaltning

Ämnesbeskrivning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser i förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Aktuella övergripande forskningsområden är bland annat kommunal politik och demokrati, offentlig granskning, Public Management, offentlig rätt, hållbar stadsutveckling samt professioner och tjänstemän.

Forskning och undervisning inom området offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn kan vara inriktad på alla skolformer och hela styrkedjan. Området inbegriper teman som till exempel skolledarskap, professioner, utbildningssektorns organisering och styrning och utbildningspolitik och samspelet mellan olika aktörer.

Den biträdande lektorn förväntas delta i Forskningsgruppen för studier om styrning och ledning i skolan vid Förvaltningshögskolan (FOFOS). Gruppen arbetar med forskning om organisering, styrning och ledning med särskilt fokus på huvudmanna- och verksamhetsnivå inkl. genomförande och konsekvenser av skolreformer och policyer samt förutsättningar för likvärdighet. Gruppens forskning är flervetenskaplig och kombinerar perspektiv från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Stor vikt läggs också vid att resultaten ska vara till nytta i skolan och samhällets utveckling, exempelvis genom olika former av samverkan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. I undervisningsdelen kan även administrativa uppgifter ingå. Arbetsuppgifterna omfattar:

- Undervisning på Förvaltningshögskolans kurser i offentlig förvaltning, inklusive kurser kopplade till det ämnet som ingår i rektorsprogrammet och förskollärarprogrammet. Undervisningsspråket är svenska.

- Forskning i offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn. Forskningssamarbete med kollegor inom samma område och ansökningar om externa forskningsmedel förväntas.

- Samverkan med det omgivande samhället uppmuntras, särskilt deltagande i uppdragsutbildningar riktade mot yrkesverksamma.

- Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt, såsom exempelvis statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller erhållit motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha erfarenhet av forskning och undervisning inom området offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt. Erfarenhet av forskning och undervisning med inriktning mot utbildningssektorn är meriterande. 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats https://medarbetarportalen.gu.se/samfak/beredningsorgan/lararforslagsnamnden/rekrytering/

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning.
Omfattning: 100 %
Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg
Tillträde: 2022-09-01, eller enligt överenskommelse

 

För mer information och ansökan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Fyra år med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor Ej specificerat