arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Arbetsuppgifter


Lunds universitet ledigkungör en anställning som biträdande universitetslektor i nationalekonomi med inriktning tillämpad mikroekonomi med fokus mot hälso- och arbetsmarknadsekonomi.

Anställningen är på heltid vid Lunds universitet, placerad vid Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan. En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år med möjlighet till befordran till en anställning som tillsvidareanställd universitetslektor om personen ifråga har behörighet och kvalifikationer för sådan anställning enligt villkoren som beskrivs nedan under rubriken Befordran.

Arbetsuppgifterna i anställningen omfattar både undervisning (35 procent), forskning (60 procent) och administrativa uppgifter (5 procent). Undervisningen kan ske på grund-, fördjupnings- och doktorandnivån.

Inom ramen för anställningen ges även möjligheten till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor.

Behörighet och kvalifikationer


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i nationalekonomi är den som avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi högst fem år före ansökningstidens utgång. (Högskoleförordningen 4 kap. 4 a §)

För anställning krävs erfarenhet och kompetens inom ämnet tillämpad mikroekonomi med fokus på hälso- och arbetsmarknadsekonomi.

Eftersom forskningsmiljön på Nationalekonomiska institutionen är mycket internationell, och eftersom anställningen omfattar undervisning och handledning på engelska, krävs mycket goda kunskaper i engelska.

En doktorsexamen från annat lärosäte är särskilt meriterande.

Forskning och undervisningserfarenhet inom tillämpad mikroekonomi med inriktning på hälso- och arbetsmarknadsekonomi är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder


God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grunden för bedömningen av anställningen.

Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar.

I den samlade bedömningen av de pedagogiska kvalifikationerna ingår pedagogisk erfarenhet och skicklighet.

I den samlade bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer och publikationsmöjligheten i högkvalitativa tidskrifter med hög relevans för nationalekonomi som använder det internationella peer-review-systemet (se institutionens tidskriftslista; https://nek.lu.se/en/journals">https://nek.lu.se/en/journals).

Även förmågan att erhålla externa forskningsbidrag ingår som en bedömningsgrund för den vetenskapliga skickligheten.

Befordran


En biträdande universitetslektor kan befordras till en anställning som tillsvidareanställd universitetslektor om hon eller han uppfyller behörighetskraven enligt Lunds universitets anställningsordning 4.3. 4. (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf) samt de nedanstående befordringskrav som sätts upp av institutionen:

1) En hög vetenskaplig skicklighet
a) De villkor som diskuteras nedan baseras på tidskriftslistan som presenteras här: https://nek.lu.se/en/journals">https://nek.lu.se/en/journals
b) Villkor 1 (hög kvalitet). En av följande villkor måste uppfyllas vad gäller publikationer:
i) 2 A
ii) 1 A och 2 B*
iii) 1 A*
c) Villkor 2 (produktivitet och självständighet): Den sökande ska ha minst 16 poäng från publikationer rankade som B eller högre. Ensamförfattade publikationer ges följande poäng; A*=20, A=10, B*=5, B=2 och b=1. Varje tillkommande medförfattare reducerar den totala poängen med 10 procentenheter. En A-publikation med tre författare ger alltså 8 poäng och samma artikel med fem författare ger 6 poäng. Publikationer med mer än 10 författare ger noll poäng.
2) En hög pedagogisk skicklighet
a) Med minst 1500 undervisningstimmar (s.k. klocktimmar, vilket inkluderar förberedelser)
b) Fem veckors högskolepedagogisk utbildning.
3) En god förmåga att samarbeta med det omgivande samhället och hög grad av kollegialitet.

Den allmänna kravprofilen för en universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund presenteras här: https://www.lusem.lu.se/media/ehl/recruitment/general-requirements-profile-and-assessment-for-employment-as-senior-lecturer-at-lusem.pdf.

Ansökan om befordran skall inges till Ekonomihögskolan senast sex månader innan anställningen upphör.

Ansökan


Ansök genom att klicka på "Sök jobbet"-knappen längst upp till höger i annonsen.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Ekonomihögskolan använder ett särskilt kvalifikationsportföljsystem för att dokumentera och presentera meriter. Vänligen ladda upp din ansökan som ska innehålla följande:

- Motivationsbrev med en kort beskrivning av den sökandes forskningsintresse och undervisningserfarenhet (maximum 2 sidor)
- CV
- Publikationslista
- Bevis på doktorsexamen
- Rekommendationsbrev som ska sändas av två referenspersoner direkt till mailto:application@nek.lu.se.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning