arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är indelad i sju forskningsprogram med specialisering inom följande områden: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi.

Institutionen har över 200 anställda varav omkring 70 doktorander. Vänligen läs mer om ICM på http://www.icm.uu.se.

Den utannonserade anställningen är placerad vid programmet för molekylärbiologi (https://www.icm.uu.se/molekylarbiologi/) där man under lång tid studerat mekanismerna för ribosomal proteinsyntes och ribosomhämmande antibiotika. Metoder för snabb kinetik har ofta använts i kombination med molekylärbiologiska tekniker, kemisk biologi, matematisk modellering och strukturanalys av makromolekylära komplex. I centrum för dagens forskningsfront står studier av eukaryot proteinsyntes, som avses vara ett fokus också för det här biträdande universitetslektoratet (BUL). 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Den avsedda forskningens huvudområde är ribosomal proteinsyntes; en av livets mest centrala processer med tillämpningar inom medicin, farmaci och bioteknik. Vi ser gärna sökande med intresse för och meritering inom området eukaryot proteinsyntes. Dokumenterad forsknings- och undervisningskompetens inom molekylärbiologi, biokemi, strukturbiologi (kryo-EM och kristallografi), biofysik och beräkningsbiologi är meriterande.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration, med forskning som den viktigaste uppgiften. Till undervisningen hör förutom övningar och föreläsningar även kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grundnivå skall omfatta högst 25% av arbetstiden.
- Följande av utvecklingen inom det egna ämnesområdet och de delar av samhällsutvecklingen som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag rörande grundutbildning såväl som forskarutbildning vid fakulteten.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom molekylärbiologi, biokemi, biofysik, molekylär bioteknik eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren av tjänsten förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, med särskild vikt på den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom området eukaryot proteinsyntes särskilt mekanismer och tillämpningar. För denna bedömning kommer forskningsplan, relevant erfarenhet samt tillämplig teknisk kompetens demonstrerad av tidigare publikationer inom området för den planerade forskningen att utvärderas. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Suparna Sanyal, telefon 0737806426, e-post mailto:suparna.sanyal@icm.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/1784.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse Visstidsanställning