arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i molekylär neurobiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  30 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

I nuvarande utlysning söker vi kandidater med omfattande vetenskaplig kompetens och goda meriter inom molekylär neurobiologi i modellorganismen Caenorhabditis elegans med meriter inom moderna biokemiska och molekylärbiologiska metoder till anställning som biträdande universitetslektor. Anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i en framgångsrik akademiska miljö.

Anställningen innebär en långsiktig förstärkning av pågående forskning och utbildning på divisionen för biokemi och strukturbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/biokemi-och-strukturbiologi) samt på divisionen för cell- och molekylärbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/cell-och-molekylarbiologi). Dessa divisioner studerar proteiner och andra molekyler i cellen med målet att öka vår förståelse för den komplexa kopplingen mellan biomolekylär struktur och funktion i levande organismer. Många pågående forskningsprojekt på KMB lägger stor vikt på studier i modellorganismer såsom Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans och Drosophila melanogaster. Våra forskargrupper har många tvärvetenskapliga interaktioner med kemister, bioinformatiker och biomedicinska företag och bildar en internationellt erkänd life science-miljö vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet kraftsamlar inom Life Science-området och ett modernt forsknings- och undervisningshus planeras stå färdigt till år 2023. Huset som samlar stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten, byggs i direkt anslutning till den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I direkt närhet finns Core facilities som samlar viktig infrastruktur (https://www.gu.se/core-facilities) samt Svenskt NMR centrum (https://www.gu.se/nmr). KMB har omfattande samarbeten med AstraZencea R&D i Mölndal.

Ämne

Molekylär neurobiologi

Ämnesbeskrivning

Forskningen och undervisningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Forskningen inom molekylär neurobiologi ska ha ett experimentell focus på modellorganismen Caenorhabditis elegans och utföras med moderna biokemiska, biofysiska och molekylärbiologiska metoder. Modellorganismen C. elegans har det mest välkaraktäriserade nervsystemet av alla organismer. Detta nervsystem består av 302 nervceller med ca 5000 kemiska synapser. C. elegans är den enda organism hos vilken både det fullständiga connectomet (kartläggning av synaptiska kopplingarna mellan alla nervceller) och singelcells-transkriptomet (kartläggning av cellspecifikt mRNA uttryck) är känt. C. elegans är därför en mycket studerad modell vilket har genererat flera grundläggande genombrott och ökat vår förståelse för de grundläggande molekylära mekanismer som i neuronala system omvandlar sensoriska stimuli till beteendeförändringar. Anställningen syftar därmed till att etablera en unik forskningsprofil i Sverige som både kompletterar och expanderar befintlig verksamhet på institutionen för kemi och molekylärbiologi. Vi välkomnar även sökande med en tvärvetenskaplig profil som kombinerar molekylär neurobiologi och modellbaserad nätverksanalys.

Arbetsuppgifter

Anställningsinnehavaren förväntas skapa ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och etablera eller vidareutveckla en självständig forskargrupp inom molekylär neurobiologi inriktad mot grundläggande neurovetenskap i modellorganismen Caenorhabditis elegans, genom användning av moderna biokemiska, biofysikaliska och molekylärbiologiska metoder. För detta förväntas att du aktivt söker forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom neurobiologi, molekylärbiologi och farmaceutisk vetenskap på alla utbildningsnivåer. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer inom flera kurser. Handledning av doktorander samt kandidat- och mastersarbeten ingår också. 

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen. Samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna. Du som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde. Du förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

För mer information och annonsen i sin helhet finner du på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

4 år Ej specificerat