arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik med inriktning mot hållbar resursanvändning

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att som biträdande universitetslektor med fokus på hållbar resursanvändning bedriva forsknings- och samverkansprojekt samt undervisning. Detta innebär att arbeta enskilt och i grupp, driva egna projekt, vara delaktig i kurser samt att bidra till att avdelningens kompetens inom området hålls på en hög nivå. Innehavaren förväntas också ta en samordnande roll i större forskningsprogram.

Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom hållbart användande av biobaserade resurser inom industriell verksamhet. Särskilt meriterande är tidigare forskning om biogasproduktion samt erfarenhet av att driva forskning i nära samverkan med industrin. Särskilt meriterande är även egen erfarenhet av arbete med energi och miljöfrågor inom näringslivet.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom miljöområdet är ett krav för anställningen. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kursansvar och aktivt delta i utvecklingen av utbildningen vid avdelningen, samt bidra aktivt i kollegial samverkan kring pedagogisk utveckling. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika pedagogiska arbetsformer t.ex. föreläsningar, övningar samt seminarier, på grund- och avancerad nivå är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende handledning av självständiga arbeten är meriterande.

Dokumenterad skicklighet från samverkan med olika parter utanför akademin och arbete med nyttiggörande av vetenskapliga resultat är meriterande för anställningen.

Då undervisningen inom ramen för aktuell anställning sker på både svenska och engelska ska den sökande uppvisa förmåga att undervisa på bägge språken.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Anställningsform
För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.