arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i medicinsk strålningsfysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 september

 • Sök jobbet senast

  21 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Den biträdande universitetslektor som vi önskar anställa ska både upprätthålla och förstärka den forskning vi har inom ämnet diffusion genom att bygga vidare på den framgångsrika forskning som gjorts inom neuro-området, men även att utveckla nya metoder (inkluderande AI-baserade metoder som idag växer snabbt inom MR-området) för avbildning av andra organ, såsom exempelvis prostata.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30 % av en heltid, räknat över hela anställningsperioden.  Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom diffusions-MR. Detta innebär även aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen samt med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisningen innefattar grundläggande och avancerade kurser inom medicinsk strålningsfysik, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbetare och doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

För denna tjänst fordras en doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot magnetresonanstomografi (MRI).

Dessutom fordras det kunskaper i svenska för att kunna undervisa på sjukhusfysikerprogrammet och kommunicera med universitetets och sjukvårdens olika organ på detta språk.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Bedömning av de sökande kommer att ske baserat på vetenskaplig och pedagogisk kompetens med tonvikt på vetenskaplig kompetens.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens skall dessa krav vara uppfyllda och dokumenteras i ansökan:

- Doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot magnetresonanstomografi (MRI).
- Gedigen erfarenhet av MR-fysik, främst diffusionsforskning vid 3T.
- Forskningserfarenhet av relevans för anställningen efter fullgjord doktorsexamen t.ex. postdoktorala vistelser.
- Erfarenhet av och färdighet i programmering av MR-system.
- Erfarenhet från internationella forskningssamarbeten.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska med god kommunikativ förmåga.

Vi ser gärna att den sökande har erfarenhet av:

- Söka och få beviljat externa medel.
- Arbete i klinisk miljö som exempelvis sjukhusfysiker.
- Att samarbeta med både näringsliv och kliniska forskare.
- Handledning av studenter på avancerad nivå och forskarnivå.
- Att planera, utveckla och genomföra undervisning inom ämnet medicinsk strålningsfysik eller andra relaterade ämnen.
- Att sprida kunskap om sin forskning på lokal, nationell och internationell nivå.

Särskild vikt kommer att fästas vid i) relevansen av den sökandes formulerade forskningsplan för planerade projekt, samt den sökandes potential att utveckla och utföra innovativ forskning inom diffusions-MRI och ii) den sökandes lämplighet att på lång sikt undervisa inom olika områden i vår yrkesutbildning för sjukhusfysiker och andra relaterade kurser.

Följande personliga egenskaper är av stor betydelse för värderingen av både den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten:

- Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.
- Initiativrikedom och självständighet.
- Ledarskap
- Intresse och fallenhet att undervisa.
- Intresse och fallenhet att kommunicera vetenskap till det omgivande samhället.

Det är viktigt att ansökningen utformas på ett sätt så att de beskrivna kompetenserna antingen är dokumenterade eller enkelt kan valideras.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf

Befordran

Se kriterierna för befordran i annonsen på Lunds universitets hemsida.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp ansökan som pdf-filer i rekryteringssystemet

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse. Visstidsanställning