arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Materialteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Om jobbet

Forskargruppen i Materialteknik söker en motiverad medarbetare som kan bidra till att utveckla verksamheten vid Avdelningen för materialvetenskap inom främst materialkarakterisering av metalliska material samt delta i materialteknisk undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen idag handlar om keramiska och metalliska material, och är främst av experimentell natur. Arbetet kommer framförallt att inriktas mot att relatera mikrostruktur till mekaniska och termomekaniska egenskaper hos metallegeringar, såsom stål och titan.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att leda och utveckla materialteknisk forskning med fokus på materialkarakterisering av främst metalliska material. Att ansöka om forskningsfinansiering är också en del i arbetet, samt att handleda doktorander och projektstudenter. Undervisning kommer att utgöra en betydande del av arbetet, både på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen sker både på svenska och engelska. Initiera nya samarbeten med nationella och internationella företag och forskargrupper kommer att ingå i arbetet.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
 • erfarenhet av och experimentell skicklighet om avancerade metoder för bearbetning och karakterisering av höghållfasta stål som Q & P, CFB och rostfria stål
 • kunskaper om olika termodynamiska och kinetiska modelleringsverktyg,
 • kunskaper inom angränsande områden som materialmekanik, maskinelement och hållfasthetslära
 • förmåga att samverka med nationella och internationella företag och forskargrupper
 • förmåga att informera om forskning både inomvetenskapligt och populärvetenskapligt
 • förmåga att handleda doktorander och studenter

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. Tjänstgöringsort är Luleå.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)
 • Erfarenhet från termomekanisk simulering av olika tillverkningscykler för stål
 • Undervisning i materialteknik med betoning på inverkan av mikrostrukturer på egenskaper för metalliska material
 • Undervisning på såväl svenska som engelska
 • Utvecklad kontakt med näringslivet

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Marta-Lena Antti, 0920-492093, marta-lena.antti@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-Christer Gardelli, Christer.Gardelli@ltu.se Telefon: 0920-491809 eller OFR-Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se, Telefon: 0920-491792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

För komplett platsannons, vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska/Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 29 oktober, 2019
Referensnummer: 4369-2019