arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i matematik - dynamiska system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Excellence in academy through gender equality


Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare. 

Ämne


Matematik med inriktning mot dynamiska system

Särskild ämnesbeskrivning


Forskningsinriktningen ska vara en specialisering som stärker och kompletterar forskningsgruppen i dynamiska system vid Matematik LTH och Numerisk Analys inom Matematikcentrum. Speciellt meriterande för denna anställning är forskning inom fraktalgeometri och geometrisk sannolikhetsteori. Av ansökan ska det tydligt framgå hur den sökandes nuvarande forskning knyter an till den ovan nämnda forskargruppen, och hur den sökandes planerade forskning kommer att utveckla denna grupp.

Arbetsuppgifter


Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning, men även undervisning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare, doktorander och postdoktorer.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:


- Dokumenterad expertis inom ämnesområdet.
- Erfarenhet som postdoktor eller relevant erfarenhet från näringsliv och/eller offentlig verksamhet.
- Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning inom ämnesområdet. Särskild hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet bedöms stärka enhetens forskning inom dynamiska system, speciellt inom fraktalgeometri och geometrisk sannolikhetsteori.
- Internationell forskningserfarenhet.
- Förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering i konkurrens.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka övrig forskning, grundutbildning och innovation inom Matematikcentrum samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:


Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i matematik


Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:290046/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.