arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Maskininlärning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Linköpings universitet ledigförklarar en meriteringsanställning som

Biträdande universitetslektor i Maskininlärning

med placering vid Tekniska högskolan


Beskrivning av ämnesområdet
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin; ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och kompetensuppbyggnad (se https://wasp-sweden.org). WASP innefattar fem svenska fullvärdiga partneruniversitet och en betydande del av svenskt näringsliv. WASP-initiativet inkluderar bland flera instrument ett internationellt rekryteringsprogram och den aktuella utlysningen har som mål att stärka Linköpings universitet specifikt inom området maskininlärning som en del av AI-inriktningen inom WASP. Även om sökande med andra inriktningar av maskininlärning inte är exkluderade fokuserar denna utlysning primärt på tre specifika profiler inom maskinlärning: 
 • Vi söker kompetens inom profilen Maskininlärning för visuell varseblivning med särskilt fokus på matematik samt algoritmer för maskininlärning och mönsterigenkänning relevanta för problem inom datorseende.
 • Vi söker kompetens inom profilen Maskininlärning för kausalitet med mål att fördjupa den teoretiska grunden för kausalitet, utveckla nya metoder och algoritmer för kausal inlärning och inferens, samt att applicera dessa på verkliga tillämpningsfall.
 • Vi söker kompetens inom Maskininlärning och visualisering med fokus på utveckling av metoder baserade på visualisering av komplexa nätverk och träningsdata. 
En innehavare av den första profilen kommer att verka vid The Computer Vision Laboratory (CVL) på Institutionen för Systemteknik. En innehavare av den andra profilen kommer att verka vid avdelningen Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems (AIICS) på Institutionen för Datavetenskap, och en innehavare av den tredje profilen kommer att verka vid avdelningen Media and Information Technology (MIT) på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap. För ytterligare information om de tre avdelningarna se respektive avdelnings hemsida the Computer Vision Laboratory (CVL) , avdelningen Artificial Intelligence and Integrated Computer Systems (AIICS), avdelningen Media and Information Technology (MIT)

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen kommer huvudsakligen arbeta med forskning och forskarutbildning. Under förutsättning av oberoende beslut från WASP ingår finansiering av egen lön och drift under 4-5 år, två postdoktorer (2år vardera) och två doktorander (4år vardera). Innehavaren av anställningen förväntas bygga en egen forskargrupp och engagera sig i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Innehavaren förväntas även aktivt söka externa forskningsmedel. I arbetsuppgifterna ingår ungefär 20 procent undervisning.

För behörighetskrav och mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11917&rmlang=SE

Din kompletta ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 6 november, 2019.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.