arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Maskininlärning med inriktning fjärranalys

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
ledigförklarar en anställning som 
 
Biträdande universitetslektor i Maskininlärning med inriktning mot fjärranalys
 
med placering vid Institutionen för systemteknik 

Beskrivning av ämnesområdet 
Vi söker en biträdande universitetslektor inom maskininlärning med inriktning mot fjärranalys, som behandlar metodforskning inom spatiell analys och omvärldsuppfattning, viktiga delområden i ISYs verksamhet inom datorseende. Anställningen är placerad vid Institutionen för systemteknik (ISY), på avdelningen för datorseende, och är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobil kommunikation, ELLIIT (elliit.se), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och dissemination.

Avdelningen för datorseende har identifierats som framstående svensk forskningsmiljö för AI i senaste Vinnova rapporten. Avdelningens verksamhet fokuserar på forskning och utbildning inom datorseende, närmare bestämt inlärning och modellering av maskinell perception och robotseende. Läs mer på https://liu.se/organisation/liu/isy/cvl.
 
Arbetsuppgifter 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 
 
Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva egen och oberoende forskning inom maskininlärning på internationell nivå, och att bygga upp ett externfinansierat forskningsprogram, särskilt i den del av området som behandlar metoder och algoritmer inom fjärranalys som kan ses som komplementärt till befintlig forskning inom datorseendegruppen, samt att bedriva grundutbildning i datorseende i samma delområde. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta, t.ex. inom tillämpningar i fjärranalys, och att medverka i ISYs forskarutbildning inom området.
 
Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor 
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor. 
 
Behörighet 
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 
 
Läs mer och ansök
Läs mer om anställningen och ansök på länken nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 september. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. 

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19479&rmlang=SE

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat